"Łączka i inne miejsce poszukiwań"

20191015 13120220191015 131956

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Te słowa Józefa Piłsudskiego przyświecają uczniom klas 1LOg i 1LO8, którzy w bieżącym roku szkolnym przystąpili do projektu edukacyjnego "Łączka i inne miejsce poszukiwań". Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego.

Uczestnicząc w sześciu spotkaniach, uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

15 października uczniowie klas 1LOg i 1LO8 pod opieką pani Magdaleny Chojeckiej i pana Roberta Ostasa wzięli udział w inauguracji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań". Podczas wizyty w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie, uczniowie mogli zobaczyć i usłyszeć historie, jakie były udziałem osadzonych w nim więźniów. Więzienie na Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski, a byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. To właśnie przy Rakowieckiej więziono gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Więzienie na Mokotowie nie było tylko miejscem odosobnienia, ale również miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego przez Rakowiecką przewinęły się tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Wizyta ta pobudziła do twórczej refleksji na temat polskiego patriotyzmu i współczesnej historii Polski. Uczniowie zostali przeprowadzeni przez historię PRL, poznając nie tylko najważniejsze wydarzenia, ale przede wszystkim historię ludzi, którzy w imię wyższych wartości i miłości ojczyzny poświęcili całe swoje życie w walce z okrutnym ustrojem.