>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 48 gości oraz 1 użytkownik.

  • taki

Szkolenie w Nienburgu

 Deula Nienburg 22

W dniach 19.08-30.08.2019 roku  wraz z innymi nauczycielami zawodu z całej Polski uczestniczyłam w międzynarodowym szkoleniu: Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037206. , finansowanego w całości ze środków Programu PO WER, a szkolenie odbywało się w DEULI Nienburg, w Niemczech. Program projektowy był bardzo ciekawy.

 

W ramach warsztatów i szkoleń poznałam:

a) nowe możliwości kształtowania postaw uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu z uwzględnieniem poszanowania zasobów energii i możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu agrotroniki;

b) proces zmodyfikowania postawy i przekonania w zakresie ograniczania zużycia energii i zastosowania systemów agrotronicznych w procesie produkcji rolniczej i ogrodniczej;

c) określanie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu agrotroniki i modyfikowania procesów produkcji rolniczej;

d) określania możliwości zastosowania agrotroniki w innowacyjnych rozwiązaniach  na każdym etapie produkcji żywności;

e) scharakteryzowania innowacyjnych technologii stosowanych w przetwórstwie rolno – spożywczym, z wykorzystaniem agrotroniki;

f) przeanalizowanie nowych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych

W przyszłości mam zamiar opracować podobny projekt dla uczniów naszej szkoły , w szczególności dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum rolniczego oraz technikum architektury krajobrazu. Dwutygodniowy pobyt w jednej z Deuli w Niemczech pokazał możliwości, z których nasi uczniowie mogą czerpać, przede wszystkim pod okiem wykwalifikowanej kadry. Doświadczenia z bycia uczestnikiem wykorzystam jak najlepiej do tego, żeby staże zawodowe naszej młodzieży były ciekawe , inspirujące i twórcze, a proces realizacji przebiegał bardzo efektywnie. Znając zwyczaje niemieckie wykorzystam to w przygotowaniu młodzieży do przygotowania tradycyjnych potraw oraz przybliżenia kultury naszych zachodnich sąsiadów. Zdobytą wiedzą dzielę się podczas zajęć z uczniami oraz nauczycielami zawodu.

Małgorzata Szymaniuk-Kruk