Poradnik „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

           Zrownowazone rolnictwo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa poinformowała, że poradnik dedykowany uczniom uczęszczającym do szkół kształcących w zawodach rolniczych pn. „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” jest już gotowy i dostępny na stronie internetowej

Poradnik „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”


Z uwagi na wielofunkcyjność, jaka przypisywana jest rolnictwu, od rolników oczekuje się zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale jednocześnie wkładu w skuteczną ochronę środowiska i klimatu w ramach europejskiego zielonego ładu. Szczególny nacisk na te kwestie kładzie Wspólna Polityka Rolna w przyszłej perspektywie finansowej. Dlatego zależy nam, aby tematy związane z ochroną środowiska i wpływem rolnictwa na jego stan były obecne w programach nauczania szkół rolniczych i przygotowywały przyszłych rolników do prowadzenia działalności rolniczej w zgodzie z naturą.

 


Publikacja powstała w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:
 Przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy,
 Gleba i woda jako zasoby naturalne wymagające troski rolnika,
 Wpływ rolnictwa na degradację środowiska glebowego i ekosystemów wodnych,
 Rolnictwo zrównoważone dla ochrony gleb i ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z działalności rolniczej,
 Dobre praktyki rolnicze,
 Obowiązki rolników wynikające z dyrektywy azotanowej.

Publikacja zawiera również podrozdział Jak uczyć w szkołach rolniczych o zrównoważonym rolnictwie adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.
Niniejszy materiał edukacyjny zostanie wzbogacony o inne pomoce naukowe w postaci tablic edukacyjnych, prezentacji oraz scenariuszy lekcji, które niebawem zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.