>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie SESJA Lato 2020

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 209,94 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 69,98 zł (1/3 opłaty) za część pisemną oraz
  • 139,96 zł (2/3 opłaty) za część praktyczną.
  • Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 09.12.2019r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie