>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 19 guests and no members online

Nabór do projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" 2020

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Projekt dla uczniów ZSP Nr 4

 Rusza nabór na rok 2020! 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Rozpoczynamy rekrutację trzeciego i ostatniego naboru na rok 2020 do projektu,

który rozpoczął się 01.02.2018.r w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby , uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia,

Technik architektury krajobraz- dziesięć osób, technik technologii żywności-dziesięć osób i technik rolnik - trzy osoby to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów, zgodnie z kierunkiem kształcenia Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są: Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Uczniowie-stażyści otrzymają wynagrodzenie za okres stażu w wysokości 2.200, 00zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu do 70 złotych, uczestniczyć będą w bezpłatnych kursach specjalistycznych i zdobędą dodatkowe uprawnienia. Stażyści otrzymają również wsparcie Doradcy Zawodowego i pomoc w budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Rekrutacja trwa od 20.11.2019-13.12.2019r.

Uczniowie zgłaszają się po komplet dokumentów u szkolnego koodynatora projektu p.Małgorzaty Szymaniuk-Kruk

Zapraszamy!

poniżej dokumenty do pobrania; 

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin udziału w stażu
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie
Kryteria rekrutacji

Oświadczenie uczestnika/opiekuna

Umowa powierzenia danych

Broszura informacyjna