>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 11 guests and no members online

LOKALNY MONITORING WÓD w ramach Projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

zrównoważone1

 

 W dniu 15 listopada 2019 r. przeprowadzono pierwszy pomiar zawartości azotanów w wodzie z piezometrów zainstalowanych w 3 punktach w gospodarstwie ucznia naszej szkoły Krzysztofa Żydaka w miejscowości Czajków gmina Skórzec. Wyniki zostały zebrane przez grupę uczniów z kl. III technikum rolniczego, która wygrała w konkursie "LOKALNY SYSTEM MONITORINGU WÓD".

  1. Dominik Rosa
  2. Karol Grochowski
  3. Krystian Kotuniak
  4. Krzysztof Żydak
  5. Mateusz Kalisz
  6. Tomasz Bielak

zrównoważone5

zrównoważone2

 

Lokalizację piezometrów przedstawia szkic.

Uzyskano interesujące wyniki badań. Najwyższy poziom azotanów (75 mg NO3/l)   stwierdzono na stanowisku 3, znajdującym się w odległości ok. 15 m. od pryzmy obornika, najniższy (zerowy) na stanowisku 2 położonym w najniższym punkcie ekstensywnej łąki. Na stanowisku 1, na granicy łąki i pola ornego, stężenie azotanów wynosiło 25 mg NO3/l. 

Wyniki analizy ukazują wpływ składowania obornika bez zabezpieczenia na skażenie wody azotanami, jak również buforujące działanie ekstensywnie użytkowanej łąki.

 

Małgorzata Pawlonka