Stypendia Prezesa Rady Ministrów

PC040031

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019 zostały wręczone. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 5 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. Stypendia przyznano 42 uczniom z rejonu siedleckiego w tym 15 z terenu Miasta Siedlce.

Nagrody i dyplomy wręczyli Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Prezydent Siedlec – Andrzej Sitnik, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Mazowieckiego – Adam Skup oraz ks. dr Paweł Kindracki – wicedyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Siedleckiej. W trakcie siedleckiej gali występ artystyczny zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre. Naszą szkołę reprezentowały Marchel Izabela - 2LO i Zdańkowska Natalia- IVTK. Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom!

 

4d0227270d1947248a030f166b0e19d980df7e732fd5f34e341e493ab393c271

 

PC040027