Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie zawodowym w sesji Lato 2020r.

Na stronie OKE w Warszawie opublikowano komunikaty dyrektora CKE

z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w części pisemnej oraz w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2020r.