>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 20 guests and no members online

Sprawozdanie uczniów z realizacji działań projektowych w miesiącu grudniu

 Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych

w miesiącu grudniu

sprawozdanie z grudnia 1 Grudzień jest 2-gim miesiącem monitoringu wody na zawartość azotanów przeprowadzonego przez uczniów kl. III technikum rolniczego. Badanie przeprowadzono w dn. 16 grudnia 2019r. Ze względu na niskie temperatury i krótki dzień próbki wody do analizy zostały pobrane przez 2 uczniów, którzy mieszkają najbliżej miejsca zainstalowania piezometrów tj. Krzysztofa Żydaka i Dominika Rosę.. i przywiezione do szkoły. W szkole wykonane zostało badanie na zawartość azotanów.

 

Wyniki badania przedstawia tabela poniżej

sprawozdanie z grudnia 6

 sprawozdanie z grudnia 7

Analiza wyników została opracowana wspólnie z kolegami z klasy i przedstawia się następująco:

Najwyższy poziom azotanów (75 mg NO3/l)   stwierdzono na stanowisku 3, znajdującym się w odległości ok. 15 m. od pryzmy obornika (zał.3,) najniższy (zerowy) na stanowisku 2 położonym w najniższym punkcie ekstensywnej łąki, i na stanowisku 1, na granicy łąki i pola ornego.

W porównaniu do poprzednich wyników zmniejszył się poziom azotanów w piezometrze pierwszym położonym na łące na skraju pola. Być może korzenie roślin pobrały je, ponieważ ze względu na ciepłą jesień wegetacja nie zakończyła się. Poziom wody gruntowej mimo wystąpienia niewielkich opadów nie zmienił się. W piezometrze 3 zawartość azotanów utrzymuje się na tym samym bardzo wysokim poziomie tj. 75 mg NO3/l. Przyczyną jest pryzma obornika na którą jeszcze uczeń dowiózł kolejną porcję nawozu. Poziom wody gruntowej również nie uległ zmianie.

W piezometrze 2 tak jak przed miesiącem zawartość azotanów jest zerowa, natomiast obniżył się poziom wody gruntowej, ponieważ została usunięta tama spiętrzająca wodę wykonana przez bobry.

sprawozdanie z grudnia 4

Ciągle obecna pryzma obornika obok piezometru 3 będąca przyczyną 75 mg NO3/l

 sprawozdanie z grudnia 5Dodatkowym działaniem związanym z monitoringiem wód na zawartość azotanów było zainstalowanie piezometru w sadzie przyszkolnym. Mimo że dowierciliśmy się do głębokości 3,5 m. nie znaleźliśmy wód gruntowych. Tak duża głębokość zainstalowania piezometru była możliwa, że względu na to, że piezometr wkopaliśmy w zagłębieniu odkrywki glebowej wykonanej przez uczniów klasy pierwszej technikum rolniczego. Tak długi piezometr utworzono przez połączenie dwóch standardowych o długości 2,1m i 1,5m.

Zainspirowani wynikami analiz podczas warsztatów z LMW w listopadzie, gdzie okazało się, że w studni naszego kolegi zawartość azotanów znacznie przekracza normy, rozpoczęliśmy akcję monitoringu zawartości azotanów w studniach przydomowych uczniów naszej szkoły. Ogłosiliśmy, że kto chce może przynieść próbki wody z własnej studni do analizy. Akcja „Wiem co piję” okazała się strzałem w dziesiątkę. Wielu uczniów chce sprawdzić, czy pije zdrową wodę. Na stronie internetowej szkoły zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:

"WIEM CO PIJĘ"

W związku z akcją „Wiem co piję” postanowiliśmy rozpisać konkurs na prezentację multimedialną na temat szkodliwego wpływu azotanów i azotynów zawartych w wodach i pożywieniu na stan naszego zdrowia i na środowisko.

Najlepsza prezentacja zostanie przekazana wychowawcom klas w celu wyświetlenia na lekcjach z wychowawcą. Mamy nadzieję, że uświadomienie kolegom jak niebezpieczne dla zdrowia i środowiska są azotany i azotyny, przyczyni się to do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia jakie niosą za sobą zanieczyszczenia obszarowe i punktowe pochodzące z rolnictwa.

p.Małgorzata Pawlonka