>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 6 guests and no members online

Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej - odkrywka glebowa

odkrywka glebowa1

W ramach zajęć praktycznych z produkcji roślinnej uczniowie klas pierwszych TWG oraz TW8 wykonali w sadzie szkolnym odkrywkę glebową. Najcenniejsza, wierzchnia warstwa gleby (warstwa orna) została złożona po jednej stronie, natomiast tzw. martwica (głębsze warstwy) po drugiej. Pozwala to zachować właściwości użytkowe gleby po zlikwidowaniu (zasypaniu) odkrywki.

odkrywka glebowa2
Na odkrytym profilu glebowym o głębokości 145 cm widać 4 poziomy genetyczne (warstwy):

  1. Poziom próchniczny o miąższości 30 cm.
  2. Poziom wymywania – 15 cm.
  3. Poziom wmycia – 65 cm.
  4. Skała macierzysta – 35 cm.

Na podstawie wyglądu profilu glebowego można rozpoznać typ gleby. Jest to gleba płowa, czyli pseudobielicowa. Tworzy się pod lasami mieszanymi w klimacie umiarkowanym z przewagą opadów nad parowaniem. Deszcze wypłukują najdrobniejsze i najcenniejsze składniki gleby (składniki ilaste) przemieszczając je z poziomu wymywania do poziomu wmycia. Dlatego uboższy poziom wymywania jest jaśniejszy.

Uczniowie pobrali próbki gleby z poszczególnych warstw i zbadali ich odczyn przy pomocy kwasomierza Helliga. Wyniki były następujące:

  1. Poziom próchniczny – pH 6,5
  2. Poziom wymywania – pH 6,2
  3. Poziom wmycia – pH 6,8
  4. Skała macierzysta – pH 7,0

O wyższym, korzystniejszym odczynie decyduje wysoka zawartość wapnia (Ca). Badanie udowadnia, że opady atmosferyczne wypłukują wapń w głębsze warstwy gleby. Efektem jest zakwaszanie się gleb i konieczność ich wapnowania.

Odkrywka znajduje się w sadzie szkolnym obok warsztatów.

odkrywka glebowa3

 

Zbigniew Pawlonka