Przypomnienie_Absolweńci KKZ.R.3

Przypomnienie_Absolweńci KKZ.R.3

W dniu 10.01.2020 r.(piątek) o godz. 1000 (budynek główny szkoły – s.1) odbędzie się egzamin pisemny z kwalifikacji. Proszę pamiętać o dowodzie osob., długopisie z czarnym wkładem i kalkulatorze.

Ponadto w dniu 10.01.2020 r. o godz.1530 (budynek warsztaty) odbędzie się spotkanie absolwentów.

                                           opiekun kursu