>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 9 guests and no members online

Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej - skład granulometryczny gleby

pjhgfaknW ramach zajęć praktycznych z produkcji roślinnej uczniowie klasy pierwszej TW8 (technik rolnik) zbadali skład granulometryczny gleby metodą sitową.

Każda gleba składa się z tzw. frakcji, czyli pokruszonych fragmentów zwietrzałej skały o różnej wielkości cząstek. Największe są kamienie i żwir – tworzą tzw. szkielet gleby, mało wartościowy. Drobniejszy od żwiru jest piasek, następnie pył, i najdrobniejszy oraz najwartościowszy – ił.

Przesiewając glebę na sitach o coraz mniejszej średnicy oczek można rozdzielić glebę na frakcje. Po zważeniu wiadomo, której frakcji jest najwięcej.

A jakie to ma znaczenie?

Gleby z przewagą piasku są za suche i ubogie w składniki pokarmowe. Ale łatwe w uprawie i ciepłe.

Gleby z przewagą iłu są bardzo zasobne w składniki pokarmowe. Ale za mokre, zimne i trudne w uprawie.

Więc jakie są najlepsze?

Pylaste. Albo gliniaste. A cóż to jest ta glina? To mieszanina piasku, pyłu i iłu. Najlepiej w równych ilościach. 

 ewrrwerrwer

Zbigniew Pawlonka