>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 6 guests and no members online

Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych w miesiącu styczniu

Syczeń jest kolejnym miesiącem monitoringu wody na zawartość azotanów przeprowadzonego przez uczniów kl. III technikum rolniczego.

Badanie przeprowadzono w dn. 20 stycznia 2020r.

mpawlonka1    

Próbki wody z piezometrów tym razem zostały pobrane przez uczniów:

Dominik Rosa, Karol Grochowski, Krystian Kotuniak, Krzysztof Żydak, Mateusz Kalisz, Tomasz Bielak. Zał. 2.

W tym samym dniu została przeprowadzona analiza próbek wody i wspólnie wypracowane wnioski. Zał. 3. i Zał. 4

mpawlonka2

mpawlonka3

Wspólnie z Panią Małgorzatą Pawlonka przeprowadziliśmy interpretację wyników:

mpawlonka4

Najwyższy poziom azotanów (100mg NO3/l)   stwierdzono na stanowisku 3, znajdującym się w odległości ok. 15 m. od pryzmy obornika (zał.6,) najniższy (zerowy) na stanowisku 2 położonym w najniższym punkcie ekstensywnej łąki. Na stanowisku 1, na granicy łąki i pola ornego, stężenie azotanów wynosiło 25 mg NO3/l.

W porównaniu do poprzednich wyników wyraźnie wzrosło stężenie azotanów w piezometrach w pobliżu pola ornego. Naszym zdaniem przyczyną wzrostu stężenia azotanów w pobliżu pola ornego jest fakt, że rolnik w grudniu talerzował pole z gorczycą. Ciepła zima sprawia, że na polu cały czas przebiega proces mineralizacji materii organicznej i powstające azotany są przemywane w głąb profilu glebowego do wód gruntowych. Proces wymywania zachodzi łatwo, gdyż gleba jest lekka (co wynika z analizy gleby metodą sitową).   Poziom wody gruntowej mimo wystąpienia niewielkich opadów nie zmienił się.

Dodatkowo pobraliśmy próbkę gleby z miejsca zainstalowania piezometrów w celu wykonania analizy składu mechanicznego badanej gleby. Uczniowie klasy I technikum rolniczego pod okiem Pana dr Zbigniewa Pawlonki, na zajęciach praktycznych, wykonali badanie gleby metodą sitową. Zał. nr 6,7. Ułatwi to prawidłową interpretację wyników.

mpawlonka5

W tym miesiącu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację na temat szkodliwości azotanów dla człowieka i środowiska naturalnego. Jury w składzie Barbara Rozbicka nauczyciel biologii, Zbigniew Pawlonka nauczyciel produkcji roślinnej i Małgorzata Pawlonka nauczyciel biologii i produkcji roślinnej jednogłośnie przyznali I miejsce prezentacji przygotowanej przez ucznia kl. I technikum architektury krajobrazu Kacpra Baczyńskiego.Link do prezentacji

Wyróżnienia uzyskały prezentacje przygotowane przez następujących uczniów:

Magdalena Skorupa i Magdalena Bareja uczennice kl. III technikum architektury krajobrazu

Kacper Więsak, Adam Radzikowski i Mateusz Pałka uczniowie kl. III technikum rolniczego i Karolina Plichta uczennica kl. I technikum architektury krajobrazu.

Wiedza o szkodliwości azotanów dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz o szkodliwości dla środowiska naturalnego przyczyni się do prawidłowego nawożenia i ochrony roślin przez naszych uczniów, przyszłych rolników zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

Najlepsza prezentacja została przekazana wychowawcom klas w celu wyświetlenia na godzinie wychowawczej. Przyczyni się to do podniesienia wiedzy naszych kolegów z ZSP nr 4 na temat jakie zagrożenia niosą za sobą zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego.

Również w innych klasach Pani Pawlonka przeznaczyła lekcję biologii na zapoznanie uczniów z zagrożeniem jakie niosą dla ludzi i środowiska naturalnego azotany i azotyny.

mpawlonka6

W akcję podnoszenia świadomości o szkodliwości azotanów i azotynów zaangażowali się również inni nauczyciele z naszej szkoły. Lekcje poświęcone tym zagadnieniom przeprowadzili m.in. Pani Barbara Rozbicka – nauczyciel biologii w kl. II LO zał. nr 7 i Pan Zbigniew Pawlonka na zajęciach praktycznych z kl. I technik rolnik po gimnazjum. Zał. nr 9 i 10

mpawlonka7

Celem rozpropagowania naszego udziału w projekcie przy pracowni biologicznej została powieszona tablica informacyjna oraz młodzież systematycznie przygotowuje gazetkę szkolną informującą o wszystkich zdarzeniach w tym zakresie. Zał. nr 11 i zał. nr 12

mpawlonka8

Akcja „Wiem co piję” pokazała, że wiele wiejskich studni przydomowych zawiera zbyt wysoką zawartość azotanów.

O wynikach akcji „Wiem co piję” i o udziale szkoły w projekcie pt. „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” zostali poinformowani rodzice na zebraniu ogólnym z rodzicami uczniów wszystkich klas na sali gimnastycznej podczas wywiadówek w dn. 23 stycznia 2020 r. Z 20 przebadanych próbek 5 miało zawartość azotanów na poziomie ok 50 mg NO3/l., a 3 powyżej 25 mg NO3/l. Jest to bardzo zły procentowo wynik (25%) badań świadczący o braku świadomości wśród rolników jak niebezpieczne dla zdrowia są azotany a zwłaszcza azotyny.

 

p.Małgorzata Pawlonka