>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 41 guests and no members online

Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych w miesiącu lutym 2020 r.

Luty jest kolejnym miesiącem monitoringu wody na zawartość azotanów przeprowadzonego przez uczniów kl. III technikum rolniczego. Badanie przeprowadzono w dn. 25 lutego 2020 r.

Miejsce pobierania próbek przedstawia się następująco:

Zał 1

mPawlonka bior1

Zał. 1. Miejsce pobierania próbek wody do monitoringu

Próbki wody z piezometrów tym razem zostały pobrane przez uczniów:

Dominik Rosa, Karol Grochowski, Krzysztof Żydak, Mateusz Kalisz, Tomasz Bielak. Kol Krystian Kotuniak był na zwolnieniu lekarskim

Zał 2

mPawlonka bior2

Zał. 2. Pobieranie próbek wody i mierzenie poziomu wody gruntowej za pomocą świstawki.

   W tym samym dniu została przeprowadzona analiza próbek

mPawlonka bior3

Zał. 3. Wykonanie analizy próbek wody

Badanie próbek

Badanie próbek - FILM

Zał. 4 Wyniki analizy: Próbka nr 1 zawartość azotanów: 10 mg NO3/l. Próbka nr 2 zawartość azotanów: 0,0 mg NO3/l. Próbka nr 3 zawartość azotanów: 75 mg NO3/l.

Wyniki badań zostały zamieszczone w karcie pomiarowej:

mPawlonka bior4

Karta pomiarowa

Lp. Data Numer piezometru

Poziom wód
podziemnych

[m poniżej poziomu terenu]

Stężenie azotanów
[mg NO3 /l ]
UWAGI
1 15.11.2019 r 1 0,40 25  
2 15.11.2019 r. 2 0,1 0.0
3 15.11.2019 r. 3 1,5 75
4 15.12.2019 r. 1 40 10  
5 15.12.2019 r. 2 0,15 0,0 Poziom wody nieco opadł, ponieważ usunięto tamę bobrów
6 15.12.2019 r. 3 1,5 75 Zaorana gorczyca
7 20.01.2020 r. 1 0,40 25
8 20.01.2020 r. 2 0,1 0.0
9 20.01.2020 r. 3 1,5 100
10 25.02.2020 r. 1 0,00 10
11 25.02.2020 r. 2 0,20 00
12 25.02.2020 r. 3 1,00 75

 

Aby móc bardziej wiarygodnie interpretować wyniki monitoringu wody, wykonaliśmy dodatkowe analizy gleby w miejscu zainstalowania piezometrów:

1. Zbadaliśmy pH gleby za pomocą kwasomierza Heliga. Wynik był taki jak się spodziewaliśmy: gleba kwaśna pH ok 5.

Zał. 5

mPawlonka bior5

 

Zał.5. Badanie pH gleby za pomocą kwasomierza Heliga

2. Wykonaliśmy analizę składu mechanicznego gleby metodą sedymentacyjną. Pomogli nam tak jak poprzednio uczniowie kl. I technikum rolniczego, którzy w ramach zajęć praktycznych z produkcji roślinnej zbadali skład granulometryczny gleby metodą sedymentacyjną. Jest ona znacznie dokładniejsza od metody sitowej.

Próbkę gleby po odsianiu kamieni i żwiru gotuje się w wodzie destylowanej, aby rozpuścić agregaty (gruzełki) z których się składa. Gleba rozpada się na elementarne składniki – cząstki piasku, pyłu i iłu. Zawiesinę gleby przelewa się do cylindra o pojemności 1 l i miesza. Najszybciej na dno opada piasek – trwa to ok. 22-24 sekundy. Wtedy mierzy się tzw. areometrem gęstość badanego roztworu, a dla porównania – gęstość wody bez gleby w drugim cylindrze. Różnica pomiarów pozwala ustalić procentową zawartość piasku w glebie. Później opada pył, a na końcu ił. Wykonuje się kolejne pomiary areometrem. Po wykonaniu przez uczniów badań okazało się, że gleba jest lekka piasek słabo gliniasty. Metoda sedymentacyjna potwierdziła wynik badania składu mechanicznego metodą sitową

Zał.6

mPawlonka bior6

mPawlonka bior7

Zał.6. Wyniki analizy wskazują, że badana gleba to piasek słabo gliniasty.

Aby upowszechnić idee projektu Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności ciągle aktualizujemy gazetkę szkolną przy pracowni biologicznej.

mPawlonka bior8

Zał. 7 Wykonanie nowej gazetki szkolnej poświęconej projektowi: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

Dodatkowo na ścianie przy pracowni biologicznej wywiesiliśmy tablice edukacyjne:

  1. OSTOJE BIORÓŻNORODNOŚCI,
  2. PRZECHOWYWANIE I STOSOWANIE NAWOZÓW,
  3. STRATY SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH

mPawlonka bior9

Zał. 8 Tablice edukacyjne poświęcone projektowi wywieszone na korytarzu szkolnym.

 

p.Małgorzata Pawlonka