ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 z dnia 25.03.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

z dnia 25.03.2020 r.

 

Treść zarządzenia