>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 36 guests and no members online

,,Zagospodarowanie i segregacja odpadów’’ - KONKURS

Światowy dzień ochrony środowiska

 

 Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska  

zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły

do wzięcia udziału

w  konkursie  na  projekt  ulotki lub plakatu 

,,Zagospodarowanie  i  segregacja  odpadów’’

 

 

 

 

 

Celem konkursu jest:

 1. Konkurs ma charakter edukacyjny z zakresu ochrony środowiska, a jego celem jest poszerzanie wiedzy wśród młodzieży na temat segregacji odpadów.
 2. Promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska.
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych odnośnie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych w atrakcyjnej formie przez konkurs.
 4. Walka z zanieczyszczeniem lasu.

 

Regulamin konkursu na projekt ulotki  lub  plakatu ,,Zagospodarowanie  i  segregacja  odpadów’’

 

Warunki i udział w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach im. Kazimierza Wielkiego.
 2.  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu ulotki dotyczącej segregacji odpadów. Praca może zostać wykonana dowolną techniką ( np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, techniki mieszane). Format A3 - plakat, A4 - ulotka.
 3. Ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki.
 4. Treści zawarte w ulotce mają być spójne z tematyką konkursu, z uwzględnieniem kolorystyki pojemników oraz zagospodarowania odpadów.
 5. Prace konkursowe wysyłamy na adres magdapastor651@gmail.com z dopiskiem Konkurs - Ulotka. W terminie do dnia 05.06.2020.r.
 6. Każda praca powinna zawierać swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
 7. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną, nagrodę drugiego i trzeciego stopnia oraz 2 wyróżnienia.
 8. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni za aktywność oceną z biologii lub geografii. 
 9. Nadesłane prace będą oceniane przez nauczycieli odpowiedzialnych za zorganizowanie konkursu: Magda Pastor i Mirosław Przytuła.  Ocenie podlegać będzie zgodność pracy z tematyką, estetyka wykonania, pomysłowość i inwencje.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.06.2020, a wyniki wraz z projektami ulotek i plakatów będą dostępne na stronie naszej szkoły.
 11. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz publikację prac na stronie szkoły.

p.Magda Pastor

p.Mirosław Przytuła