>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 6 guests and no members online

 

 

ofedu

Materiały i przybory na Egzamin zawodowy sesja LATO 2021

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 KOMUNIKAT CKE - cz.pisemna

 

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

 

 

RL.07 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, tem-perówka

 

R.16, RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 

RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślin-nych obiektów architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślar-ska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolo-rów, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel,temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

T.16, TG.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

KOMUNIKAT CKE - cz.praktyczna