>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 6 guests and no members online

 

 

ofedu

OGŁOSZENIE

„Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”

Trzecia grupa -staż 2020 rok

Stażyści projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby,uczniowie Technikum Nr 4 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia.

Technik architektury krajobraz- dziesięć osób, technik technologii żywności-dziesięć osób i technik rolnik - trzy osoby to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów, zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są: Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem stażu odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.

Proszę o zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki/ przyłbice, dezynfekcja dłoni przed wejściem do szkoły/rękawiczki; własne przybory do pisania), wejście główne do szkoły.

Szkolny koordynator projektu

Małgorzata Szymaniuk-Kruk