>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 24 guests and no members online

OGŁOSZENIE

„Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”

Trzecia grupa -staż 2020 rok

Stażyści projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby,uczniowie Technikum Nr 4 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia.

Technik architektury krajobraz- dziesięć osób, technik technologii żywności-dziesięć osób i technik rolnik - trzy osoby to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów, zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są: Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem stażu odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.

Proszę o zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki/ przyłbice, dezynfekcja dłoni przed wejściem do szkoły/rękawiczki; własne przybory do pisania), wejście główne do szkoły.

Szkolny koordynator projektu

Małgorzata Szymaniuk-Kruk