Zajęcia w formie zdalnej

W dniach 26 października - 06 listopada 2020 wszystkie zajęcia, w tym również zajęcia praktyczne będą odbywały się z wykorzystaniem zdalnych metod nauczania.
Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne będą realizować te efekty kształcenia, które są możliwe do przeprowadzenia w wyżej wymienionej formie.
Decyzja została skonsultowana z nauczycielami przedmiotów zawodowych.