Łączka i inne miejsca poszukiwań – rekrutacja do projektu

Zapraszamy chętnych uczniów z naszej szkoły do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

Celem projektu jest wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.
Dotychczasowe trzy edycje odbywały się w formule comiesięcznych spotkań, podczas których uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się ze specjalistami biorącymi udział w poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku. Tegoroczna edycja 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią będzie wyglądała nieco inaczej. Możliwe są dwie ścieżki uczestnictwa w projekcie.
Ścieżka 1 będzie polegała na pracy grup projektowych z nauczycielem. Każda z grup będzie otrzymywała od koordynatora w kolejnych miesiącach (od listopada 2020 do marca 2021) pakiet złożony z materiału edukacyjnego, wprowadzającego młodzież w tematykę poszukiwań i zadania do wykonania w ciągu miesiąca. Kolejny pakiet otrzymują te zespoły, które zapoznały się z poprzednio otrzymanym materiałem edukacyjnym i przesłały wykonane zadanie na adres mailowy koordynatora regionalnego.
Ścieżka 2 oznacza zajęcia w trybie zdalnym na żywo.
Zgłoszenia uczniów, którzy chcą wziąć udział w projekcie przyjmuje pani Magdalena Chojecka i pan Robert Ossowski.