Mozliwość zmiany terminu egzaminu zawodowego dla I_edycji_KKZ_RL.03 - PILNE

W związku z sytuacją epidemiczną oraz w związku z możliwością organizowania zajęć praktycznych dla uczniów/słuchaczy, którzy w sesji styczeń - luty 2021r. przystępują do egzaminu zawodowego, a przede wszystkim w trosce o zdających, pracowników szkół, egzaminatorów oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie tych egzaminów, Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła możliwość zmian w planowaniu egzaminów na sesję styczeń - luty 2021. Mówiąc prościej dostaliśmy możliwość do dnia 16 listopada br., w uzgodnieniu ze zdającymi o przepisanie deklaracji uczniów/słuchaczy na kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec - lipiec 2021. Czyli nie zdają Państwo egzaminu zimą tylko latem. Jeżeli ktoś z Państwa podejmie decyzję, że chce zdawać latem, a nie zimą proszę o jak najszybszą informację do opiekuna kursu.
K.Bukowska