>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 31 guests and no members online

 

 

ofedu

Wirtualny Escaperoom - Digitalny Kazimierz 2021

escape 2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie Escaperoom – Dygitalny Kazimierz”

 

Regulamin konkursu 

  1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

 

Konkurs jest otwarty dla uczniów ZSP Nr Siedlcachorazszkół podstawowychregionu siedleckiego.(uczniowie startują w oddzielnych kategoriach) 

 

W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny zgłoszone w terminie 15-26 lutego 2021.

 

Drużynę zgłasza opiekun (wychowawca) poprzez formularz zgłoszeniowy onlinetutaj

 

Zgłoszone drużyny otrzymają kod uprawniający do udziału w konkursie i otwarcia zadania konkursowego.

 

Uczestnicy rozwiązują zadanie konkursowe online. 

 

Zadanie konkursowe zostanie uruchomione dnia4 marca 2021 godzinie 10:00. Na wykonanie zadania Uczestnicy otrzymują limit czasuRozwiązania przesłanie po upływie limitu nie będą oceniane. 

 

O wynikach konkursu decyduje czas w jakim drużyna wykona zadanie. W konkursiewygrywa drużyna,która w najkrótszym czasie poprawniewykona zadanie. 

 

wynikach konkursu powiadomienizostaną opiekunowie zgłaszający drużyny. 

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji i przeprowadzenia konkursu będą rozstrzygane przez organizatora po ich zgłoszeniu w formie pisemnej (drogą mailową)

 

Nagrody dla najlepszych drużyn zostaną wręczone uczestnikom w dniu konkursu lub wysłane do szkół (w sytuacji, gdy nie będzie to możliwepowodów niezależnych od organizatora)

 

Uczestnicy konkursu (w tymopiekunowie) wyrażają zgodę na publikację wizerunku, imienianazwiska i nazwy szkoły,której zostali zgłoszeni. 

 

Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu. 

 

Kontakt w sprawie konkursu; Mirosław Stański tel. 501626957