>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 26 guests and no members online

Sprawozdanie miesięczne uczniów ZSP 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych w marcu 2021 r.

1 gdfgdfg

Marzec jest kolejnym miesiącem monitoringu wody. Badanie przeprowadzono w dn. 25 marca 2021 r. Monitoring wody na zawartość azotanów jest prowadzony w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” Przypominamy miejsce pobierania próbek wody: gospodarstwo ucznia naszej szkoły Krzysztofa Żydaka w miejscowości Czajków gmina Wodynie.

2 hgthgf

I znów pogoda nam nie dopisała, lało i było bardzo zimno. Pomimo tego udało nam się pobrać próbki wody i wykonać analizę na zawartość azotanów. Ze względu na pandemię skład był nieco okrojony.

 

Zał. 2. Pobieranie próbek wody i mierzenie poziomu wody gruntowej za pomocą świstawki.

3 hyhyhyh

Stanowisko 1 

Stanowisko 2 

4 bhbhbh

Stanowisko 3

Miejsce po pryzmie obornika

 

Zał. 3. Wykonanie analizy próbek wody

5 mfhfhfhf

Zał. 4 Wyniki analizy: Próbka nr 1 zawartość azotanów: 75 mg NO3/l. Próbka nr 2 zawartość azotanów: 0.0 mg NO3/l. Próbka nr 3 zawartość azotanów: 150 mg NO3/l.

 

 

Wnioski

 

Najwyższy poziom azotanów (150 mg NO3/l)   stwierdzono na stanowisku 3, znajdującym się w odległości ok. 2m. od miejsca, gdzie jesienią był składowany obornik. Obornik został we wrześniu rozrzucony na pole obok i przyorany w dawce 20 t na ha. W piezometrze pierwszym również stwierdzono podwyższoną zawartość azotanów na poziomie 75 mg NO3/l. Nie stwierdzono obecności azotanów w wodzie z piezometru 2 na stanowisku w najdalszym punkcie od pola ornego za ekstensywnie użytkowaną łąką przy rowie opaskowym kompleksu stawów rybnych. Potwierdza to teorię, iż łąka jest doskonałym buforem i azotany z pola ornego i nieprawidłowo składowanego obornika nie przedostają się do stawów rybnych. Podwyższona zawartość azotanów w piezometrze 1 i 3 na skraju pola ornego obsianego jesienią pszenżytem ozimym wynika z faktu, że rolnik wysiał nawozy azotowe wiosną przed ruszeniem wegetacji. Zmienił się nieco poziom wody gruntowej. Najwyższy, bo na poziomie gruntu jest poziom wody w piezometrze 1, w piezometrze 2 w najniższym punkcie ekstensywnej łąki poziom 5 cm poniżej poziomu gruntu w piezometrze 3 położonym w najwyższym punkcie poziom wody był na głębokości 40 cm poniżej gruntu. Wysoki poziom wody gruntowej w piezometrach wynika z występujących ostatnio opadów deszczu.

 

 

Wyniki badań zostały zamieszczone w karcie pomiarowej:

 

Karta pomiarowa

Lp. Data Numer piezometru

Poziom wód
podziemnych

[m poniżej poziomu terenu]

Stężenie azotanów
[mg NO3 /l ]
UWAGI
1 15.11.2019 r 1 0,40 25
2 15.11.2019 r. 2 0,1 0.0
3 15.11.2019 r. 3 1,5 75
4 15.12.2019 r. 1 40 10
5 15.12.2019 r. 2 0,15 0,0 Poziom wody nieco opadł, ponieważ usunięto tamę bobrów
6 15.12.2019 r. 3 1,5 75 Zaorana gorczyca
7 20.01.2020 r. 1 0,40 25
8 20.01.2020 r. 2 0,1 0.0
9 20.01.2020 r. 3 1,5 100
10 25.02.2020 r. 1 0,00 10
11 25.02.2020 r. 2 0,20 00
12 25.02.2020 r. 3 1,00 75
13 09.03.2020 1 0,00 15 Rozrzucony obornik
14 09.03.2020 2 0,30 00
15 09.03.2020 3 1,00 75
16 21.09.2020 1 0,20 25
17 21.09.2020 2 0.10 00
18 21.09.2020 3 0,65 150 W pobliżu pryzma obornika
19 26.02.2021 1 0,00 25  
20 26.02.2021 2 0,10 10  
21 26.02.2021 3 0,50 125  
22 25.03.2021 1 0.00 75 Wysiane nawozy azotowe
23 25.03.2021 2 0,05 0.00  
24 258.03.2021 3 0,40 150  

Pozdrawiamy

Koło Młodych Ekologów z ZSP nr 4 w Siedlcach