Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

       Zapraszamy

 osoby dorosłe na nieodpłatne,  prowadzone w systemie zaocznym!!

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu technik rolnik:

R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

•         wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

•         zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSP nr.4 w Siedlcach

•         świadectwo ukończenia szkoły

•         jedną fotografię

•         kserokopię dowodu osobistego

•          kserokopię prawa jazdy kat T lub C+E, B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

•          numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

•                       wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

•                       zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSP nr.4 w Siedlcach

•                       świadectwo ukończenia szkoły

•                       jedną fotografię

•                       kserokopię dowodu osobistego          

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

•                    Okres nauczania:  1 rok (2 semestry),  32 zjazdy: w piątek po południu i w sobotę.

•                    Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

•                    Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznegopotwierdzającego kwalifikację, który odbędzie sie w ZSP nr.4 w Siedlcach

•                    Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwopotwierdzające kwalifikację w zawodzie.

 

Dodatkowe umiejętności:

·        Słuchaczom kursu zapewniamy możliwość  ukończenia szkolenia naprawo jazdy kat. T,

·        słuchacz posiadający wykształcenie średnie po uzupełnieniu kwalifikacji, R.16: „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA,

·        po ukończeniu dodatkowo kwalifikacji R.6: „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” tytuł TECHNIKA AGROBIZNESU.

 

ZROB KURS, MOŻESZ DUZO ZYSKAC!

Absolwent kursu może wykonywać pracezwiązane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, korzystać z funduszy UE.

 


                Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 25 794 36 40

                Kierownik kształcenia zawodowego Mirosław Stański tel. 25 794 36 52

 

 

 

wniosek o kurs kwalifikacyjny R3, R16