Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja o projekcie DROGA DO SUKCESU

Projekt

DROGA DO SUKCESU

Nr projektu 2016-1-PL-01-KA-102-023744

Od 1 grudnia 2016  r.  w  ZSP Nr 4 realizowany jest projekt staży zagranicznych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).          

W ramach projektu 64 uczniów z naszej szkoły z klas technicznych o specjalnościach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności wyjedzie na 3-tygodniowe staże zagraniczne. Projekt będzie realizowany przez 2 lata.  W roku szkolnym 2016/2017 na staże wyjadą dwie grupy: jedna do Włoch i jedna do Portugalii. Takie same grupy wyjadą na staże w roku szkolnym 2017/2018. Każda z grup będzie liczyła 16 stażystów z 2 opiekunami.

Celem głównym projektu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego startu na rynku pracy.

Cele pośrednie to poszerzenie kwalifikacji zawodowych i  językowych uczestników.

            Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na staż odbędzie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczestnicy po zakończeniu udziału w projekcie otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje: certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu językowego, certyfikaty odbycia stażu wystawione przez zagranicznych partnerów projektu i dokumenty Europass Mobilność potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe honorowany na terenie UE.

 

Wszystkie koszty związane z  udziałem w projekcie są finansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).