>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy 

osoby dorosłe na nieodpłatne,

prowadzone w systemie zaocznym

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu technik rolnik:

WNIOSEK O KURS KWALIFIKACYJNY RL.03

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;

 

 

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 

 • wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSP nr.4 w Siedlcach
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • jedną fotografię
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię prawa jazdy kat T lub C+E, B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym
 • numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 • wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSP nr.4 w Siedlcach
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • jedną fotografię
 • kserokopię dowodu osobistego

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

 • Okres nauczania:  1 rok (2 semestry),  32 zjazdy: w piątek po południu i w sobotę.
 • Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
 • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację, który odbędzie sie w ZSP nr.4 w Siedlcach
 • Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

 Dodatkowe umiejętności:

 • Słuchaczom kursu zapewniamy możliwość  ukończenia szkolenia na prawo jazdy kat. T,
 • słuchacz posiadający wykształcenie średnie po uzupełnieniu kwalifikacji, R.16: „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA,
 • po ukończeniu dodatkowo kwalifikacji R.6: „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” tytuł TECHNIKA AGROBIZNESU.

ZRÓB KURS, MOŻESZ DUŻO ZYSKAĆ!

Absolwent kursu może wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, korzystać z funduszy UE.


Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 25 794 36 45

Kierownik kształcenia praktycznego Kamila Bukowska tel.25 794 36 52

 Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

  

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

K1

Numer kwalifikacji (kolejność)

w zawodzie

K2

 

RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Zawód – Rolnik

                                                                     

R.16 -  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zawód – Technik Rolnik

R.6 -  Organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zawód – Technik Agrobiznesu