>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy! Nowy projekt dla uczniów ZSP nr 4Zrzut ekranu 64
 

 Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1 kwietnia 2018 roku ruszył projekt dotacyjny dla uczniów

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu

 

 

 

 Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc do 31.10.2020 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów ZSP Nr 4 w Siedlcach na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych zostanie aż 69 uczniów (50 dziewcząt i 19 chłopców).

Ważnym elementem projektu będą płatne staże zawodowe organizowane aż u pięciu przedsiębiorców. Staże będą się odbywać w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy z pracodawcą.

Niezwykle atrakcyjną formą wsparcia będą kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie oferujemy kursy specjalistyczne dla uczniów o specjalnościach: technik rolnictwa, technik krajobrazu oraz technik technologii żywności.   Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty.

W ramach projektu Zespół Szkół zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, powstanie pracownia analizy żywności stanowiący w ramach międzyszkolnej pracowni  dla praktycznej nauki zawodu. Nowoczesna baza dydaktyczna umożliwi lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego oraz znalezienia pierwszej pracy po ukończeniu nauki. Dzięki tym zmianom szkoła wzbogaci i uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną oraz podniesie poziom kształcenia zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Rekrutacja tylko do 13.06.2018 r.

Koordynatorem projektu jest p. dyrektor Małgorzata Szymaniuk-Kruk

 

Serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Pierwsze staże już w lipcu 2018 roku.

 

Dokumenty projektowe tutaj