>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Nowoczesne kształcenie zawodowe.

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Projekt dla uczniów ZSP nr 4

 Rusza nabór na rok 2019! 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Rozpoczynamy rekrutację drugiego naboru na rok 2019 do projektu,

który rozpoczął się 01.02.2018.r w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby , uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia, Technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik rolnik to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów , zgodnie z kierunkiem kształcenia Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są: Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Uczniowie-stażyści otrzymają wynagrodzenie za okres stażu w wysokości 2.200, 00zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu do 70 złotych, uczestniczyć będą w bezpłatnych kursach specjalistycznych i zdobędą dodatkowe uprawnienia. Stażyści otrzymają również wsparcie Doradcy Zawodowego i pomoc w budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

 

Rekrutacja trwa od 17.12.2018-04.01.2019 r.

 

Uczniowie zgłaszają się po komplet dokumentów u wicedyrektor Małgorzaty Szymaniuk-Kruk, szkolnego koordynatora projektu.

Zapraszam!

poniżej dokumenty do pobrania; 

 

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin udziału w stażu
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie
Kryteria rekrutacji

Oświadczenie uczestnika/opiekuna

Umowa powierzenia danych

 

 

 

 

Nabór 2018

Broszura informacyjna.

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin udziału w stażu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie 

Kryteria rekrutacji