Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Klasa Termin uwagi
3 TK, 3TŻ 25.03 - 05.04.2019 wiosenna, 10 dni
2 TK, 2 TW, 2 TŻ, 3 TW 01.04 - 12.04.2019 wiosenna, 10 dni
2 TW, 3 TW

01.07- 12.07.2019

wakacyjna, 10 dni

Klasy 2 TW i 3 TW praktyki odbywają w gospodarstwach rolnych (firmach).

Klasy 2 TŻ i 3 TŻ praktyki odbywają w zakładach przetwórstwa spożywczego lub innych firmach

Klasy 2 TK i 3 TK praktyki odbywają w szkole/firmach z którymi szkoła podpisuje umowy

Wzór umowy - praktyka poza szkołą

Nazwy i symbole zawodów, ilość godzin praktyk  tutaj  

Programy praktyk tutaj