Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Zajęcia w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"

logo nowoczesne

Od 01.02.2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego i realizowana jest do sierpnia 2020 roku

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są:

 •                                                                             Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach;

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach;

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie;

 • Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach;

 • Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Uczniowie naszej szkoły oprócz staży zdobywają uprawnienia na bezpłatnych kursach i szkoleniach . Od 14 stycznia 2019 roku ruszyły kursy min:

 • Kurs poradnictwa żywnościowego i dietetycznego”; Technik technologii żywności

 • „Kurs rzeczoznawcy surowców i artykułów żywnościowych”; Technik technologii żywności

 • Kurs System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli- HACCP”; Technik technologii żywności

 • „Kurs kosztorysowania od podstaw + szkolenie Norma PRO”; Technik architektury krajobrazu

 • „Kurs projektowania w Google SketchUp”; Technik architektury krajobrazu

  W marcu ruszają :

 • Kurs w zakresie pracy na wysokościach na drzewach-pielęgnacja drzew”     Technik architektury krajobrazu

 • „Kurs operatora kombajnu zbożowego” Technik rolnik/technik agrobiznesu

 • „Kurs obsługi wózków widłowych” Technik rolnik/technik agrobiznesu

  Wszyscy uczestnicy projektu tj. 23 osoby z naboru 2018roku i 23 osoby naboru 2019 roku

  uczestniczyć będą w

 • Kursie rozwijającym kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy”

  Technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu, Technik rolnik/technik agrobiznesu

   

  Koordynator szkolny      

   

  Małgorzata Szymaniuk-Kruk