We have 31 guests and no members online

Pamiętamy o mogiłach żołnierzy

Nie po raz pierwszy nasi uczniowie udowodnili, że patriotyzm to nie tylko słowa, ale i pamięć wyrażona czynem.

Tym razem uczniowie z klasy 1 TK pod opieką p. K. Bukowskiej i p. T. Steleżuk porządkowali kwatery na cmentarzu wojennym w naszym mieście.tk na cmentarzu maj 2019