We have 25 guests and no members online

Na stronie OKE w Warszawie opublikowano komunikaty dyrektora CKE z dnia 17 maja 2019r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w części pisemnej

oraz w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. 

(informacje dostęne również w gablotach w budynku szkoły i warszatów)