We have 26 guests and no members online

TERMINY MATURALNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00.
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne –21 sierpnia 2019 r. (środa).
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.