We have 17 guests and no members online

Maturalny egzamin poprawkowy

PRZYPOMINAMY!!!

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00.
Egzamin odbywa się w Szkole