>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 22 guests and no members online

Ogłoszenie zakończenie projektu Droga do Sukcesu 2018

logo power 

Dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 13.00

w sali audiowizualnej odbędzie się zakończenie projektu „Droga do sukcesu”.

Obecność stażystów ze wszystkich grup obowiązkowa.

Pocztówka z Portugalii

portugalia201a
Serdeczne pozdrowienia z Portugalii przesyłają stażyści i opiekunowie.·To już drugi tydzień naszych praktyk. Niedługo wrócimy do Szkoły i zapoznamy Was ze szczegółami naszego pobytu w Barcelos. Tymczasem opowiemy Wam trochę o dwóch wycieczkach do Guimaraes i Bragi.

Read more: Pocztówka z Portugalii 

Stażyści we Włoszech przy pracy

Codziennie tuż po śniadaniu około godziny ósmej młodzież jest przewożona do miejsc odbywania stażu. Uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Rolnik zawożeni są do winnicy. Uczennice Technikum Architektury Krajobrazu odbywają staż w centrach ogrodniczych oraz szkółkach drzew i krzewów, natomiast uczniowie Technikum Technologii Żywności w restauracjach.

wlochy staz 2

W czasie pracy uwzględniona jest włoska przerwa na siestę, która trwa trzy godziny. Wszystkie staże odbywają się w  życzliwej atmosferze, pracodawcy bardzo doceniają naszych uczniów i chwalą sobie ich pracę. Praktykanci zgodnie twierdzą, że dzięki stażom w Spoleto na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę zawodową a także zdobywają cenne doświadczenie.

Pozdrawiamy

stażyści i opiekunowie 

Staż w portugalskim Barcelos

 Mija drugi tydzień stażu w portugalskim Barcelos. Przesyłamy wszystkim serdeczne pozdrowienia.   Pracujemy na terenie gospodarstw i restauracji. Na miejsca pracy zawożą nas pracownicy campusu.

Są bardzo sympatyczni, otwarci, rozmawiają z nami, pytają nas o Polskę i jej historię, czym jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. 

barcelos maj 2019 m 4

 

Nasze praktyki przebiegają w rodzinnej atmosferze. Pracodawcy dbają o nasze zdrowie i samopoczucie. 

Read more: Staż w portugalskim Barcelos

Wycieczka stażystów do Asyżu i Perugii

        asyż 2018 m 13

W sobotę 12.05 braliśmy udział w wycieczce do Asyżu I Perugii. Z zaciekawieniem słuchaliśmy o historii obydwu starożytnych miast i oglądaliśmy zabytki, z których najbardziej utkwiły nam w pamięci Bazylika św. Franciszka i św. Klary, a także zamek Rocca Maggiore i Plac Ratuszowy,

Read more: Wycieczka stażystów do Asyżu i Perugii

Terminy naboru do projektu

logo power

„Droga do sukcesu”

PROGRAM OPRACYJNY

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

OGŁOSZENIE

W dniach  02.11.20017 r. –16.11.2017 r. trwa rekrutacja uczestników do projektu „DROGA DO SUKCESU” – staże zagraniczne dla uczniów w Portugalii i we Włoszech realizowanego ze środków POWER nr projektu: 2016 – 1- PLO1 – KA 102 – 023744.

Zainteresowanych uczniów prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i złożenie jej do Pani Małgorzaty Dziendzikowskiej lub w sekretariacie szkoły.

Terminy składania ankiet upływa dnia 16.11.2017 r.

Na staże wyjadą dwie grupy: (Włochy – Spoleto, Portugalia –Barcelos) w  terminie kwiecień–maj 2018 r.

Staż trwa 3 tygodnie i jest zgodny z kierunkiem kształcenia.

Liczba miejsc: Włochy - 16 stażystów + 2 opiekunów

                        Portugalia - 16 stażystów + 2 opiekunów

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają dokument EUROPASS Mobilność.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU” 

 logo power

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

„DROGA DO SUKCESU” 

realizowanego przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

w roku szkolnym 2017/2018

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023744

1.                  W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Projekt – projekt „Droga do sukcesu”. Wszystkie koszty związane z udziałem  w projekcie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie

ZSP Nr 4– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

2.                 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych.

3.                 Projekt jest realizowany przez ZSP Nr 4 we współpracy z partnerami zagranicznymi.

4.                  Projekt jest realizowany w okresie: od 01.12. 2016 r.  do 30.06. 2018 r.

5.                 Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZSP Nr 4.

6.                 W Projekcie obowiązuje zasada równych szans kobiet i mężczyzn.

7.                  Pierwszeństwo udziału w stażu mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w stażach zagranicznych.

8.                 Podstawą zakwalifikowania kandydatów na staże zagraniczne są oceny uzyskane w roku szkolnym 2016/2017

a.                 ocena z zachowania  -     co najmniej poprawna

b.                 średnia ocen z przedmiotów  zawodowych  - nie niższa niż 3,0

c.                  ocena z języka angielskiego - nie niższa niż 3,0

d.                 opinia wychowawcy

e.                 opinia nauczyciela zajęć praktycznych/ kierownika szkolenia praktycznego

f.                   w przypadku jednakowych wyników nauczania u kilku kandydatów pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria (poziom dochodów na członka rodziny kandydata, opinia pedagoga)

9.                  Rekrutacja obejmuje 38 uczniów.  Do wyjazdów zostanie zakwalifikowanych 32 Stażystów po zakończeniu zajęć językowych i kulturowych w ramach Projektu.

10.              Rekrutacja potencjalnych Stażystów odbędzie się w siedzibie ZSP Nr 4, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy, przekazanie niezbędnych informacji o Projekcie uczestnikom oraz przeprowadzenie zajęć.

11.              Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie ZSP Nr 4 , w sekretariacie szkoły. Uczniowie zgłaszają  się poprzez składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 16.11.2017 r.

12.             Wszystkie osoby zgłoszone wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.

13.              Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w Projekcie.

14.             Kandydatom przysługuje w przypadku nie zakwalifikowania się prawo do odwołania się od wyników rekrutacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

15.              Komisja Rekrutacyjna składająca się z  Dyrektora szkoły, koordynatora Projektu, opiekuna Samorządu Szkolnego oraz kierownika szkolenia praktycznego, ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę Stażystów, którzy wyjadą do Portugalii i Włoch.

16.              Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

17.              W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, będą rozpatrywane zgłoszenia z niższymi kryteriami niż podane w punkcie 2.

Nabór do projektu "Droga do Sukcesu"

logo power 

OGŁOSZENIE

Od dnia 2 listopada 2017 r. rozpoczyna się nabór kolejnych grup do Projektu „DROGA DO SUKCESU”- staże zagraniczne dla uczniów klas technicznych we Włoszech i Portugalii.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 października 2017r.

o godzinie 10 00 w sali audiowizualnej.

Zapraszamy młodzież z klas II i III Technikum.

Ostatnie dni stażu

Ostatnie dni stażu spędziliśmy w Asyżu i Perugii. Zwiedziliśmy miasto Św. Franciszka i stolicę Umbrii.

ostani dzien wlochy 3

Read more: Ostatnie dni stażu 

Nasz staż w Spoleto

Nasz staż w Spoleto upływa do tej pory na systematycznej pracy w przydzielonych nam placówkach, zgodnych z kierunkami kształcenia. Pomimo wysokich temperatur, młodzież nie narzeka i dzielnie radzi sobie tak z upałem jak i z powierzonymi im zadaniami. Monitorowałyśmy stażystów w ich miejscach pracy. W sobotę w dniu wolnym od pracy nasi podopieczni wraz z nami podjęli z powodzeniem próbę zdobycia najwyższego szczytu w Spoleto -Monteluco.

Pozdrawiamy.

Kopiuj z DSCN0775 zdjęcia

Pozdrowienia ze słonecznej Portugalii

Mieszkamy w kampusie. Z noclegu i wyżywienia oraz atrakcji kampusowych jesteśmy bardzo zadowoleni. Młodzież jest zorganizowana i pracowita, co udało nam się sprawdzić podczas staży w firmach. Uczniowie wypowiadają się bardzo pochlebnie na temat pracodawców, współpracowników i miejsc pracy. We wtorek i sobotę mieliśmy dobrze zorganizowane wycieczki turystyczno - krajoznawcze, jako forma wypoczynku oraz poznania historii i kultury Portugalii. Mamy wspaniałą atmosferę, sympatyczną obsługę i doskonałą opiekę. 
Pozdrawiamy ze słonecznej Portugalii
 
Uczniowie wraz z opiekunami
ZSP Nr 4 w Siedlcach