>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 30 guests and no members online

Projekt edukacyjny „Młodzi Głosują +”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy 2lo mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym pod opieką p. Anety Pacheckiej na lekcjach wos, w ramach którego młodzież uczyła się jak ważna jest partycypacja społeczeństwa w życie publiczne państwa, rozwijała swoja wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa i roli jaką pełni w nim Prezydent RP. Pandemia pokrzyżowała nam plany i nie pozwoliła w pełni zaprezentować efektów naszej pracy ale pragniemy podzielić się z wami naszymi doświadczeniami.

Read more: Projekt edukacyjny „Młodzi Głosują +”

Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań projektowych w marcu

logo76483246

W dniu 9.03.2020 r w gospodarstwie Krzysztofa Żydaka w miejscowości Czajków gmina Wodynie pobraliśmy próbki wody z zainstalowanych tam piezometrów. Pomiary wykonujemy systematycznie co miesiąc w ramach projektu „Lokalny System Monitoringu Wód - Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”.

Read more: Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań projektowych w marcu

Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych w miesiącu lutym 2020 r.

Luty jest kolejnym miesiącem monitoringu wody na zawartość azotanów przeprowadzonego przez uczniów kl. III technikum rolniczego. Badanie przeprowadzono w dn. 25 lutego 2020 r.

Miejsce pobierania próbek przedstawia się następująco:

Zał 1

mPawlonka bior1

Zał. 1. Miejsce pobierania próbek wody do monitoringu

Read more: Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach z realizacji...

ERASMUS+ listy zakwalifikownych

Znalezione obrazy dla zapytania: erasmus+ logo

Listy osób zakwalifikowanych do wyjazdów stażowych w ramach programu ERASMUS+ zostały wywieszone w gablocie przy sali nr 8. Link do list został równiez przesłany przez dziennik.

 

Agnieszka Affek-Starczewska

Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych w miesiącu styczniu

Syczeń jest kolejnym miesiącem monitoringu wody na zawartość azotanów przeprowadzonego przez uczniów kl. III technikum rolniczego.

Badanie przeprowadzono w dn. 20 stycznia 2020r.

mpawlonka1    

Read more: Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach z realizacji...

ERASMUS+ spotkanie organizacyjne

Znalezione obrazy dla zapytania: erasmus+ logo"

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu odbędzie się 3 lutego 2020r. (poniedziałek) w sali audiowizualnej o godzinie 13.05 (długa przerwa).

Obecność jest obowiązkowa, ponieważ dotyczy miejsc staży.

Sprawozdanie uczniów z realizacji działań projektowych w miesiącu grudniu

 Sprawozdanie miesięczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach z realizacji działań projektowych

w miesiącu grudniu

sprawozdanie z grudnia 1 Grudzień jest 2-gim miesiącem monitoringu wody na zawartość azotanów przeprowadzonego przez uczniów kl. III technikum rolniczego. Badanie przeprowadzono w dn. 16 grudnia 2019r. Ze względu na niskie temperatury i krótki dzień próbki wody do analizy zostały pobrane przez 2 uczniów, którzy mieszkają najbliżej miejsca zainstalowania piezometrów tj. Krzysztofa Żydaka i Dominika Rosę.. i przywiezione do szkoły. W szkole wykonane zostało badanie na zawartość azotanów.

Read more: Sprawozdanie uczniów z realizacji działań projektowych w miesiącu grudniu

„Wiem co piję”

wiem co pije1

 

W związku z akcją „Wiem co piję” zachęcamy uczniów naszej szkoły do przyniesienia próbek wody z przydomowych studni. Próbki zostaną poddane analizie na zawartość azotanów niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Warto wiedzieć jaką wodę spożywamy my lub nasze zwierzęta w gospodarstwie.

Przeprowadzenie badań jest możliwe dzięki udziałowi uczniów naszej szkoły w projekcie „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”, polegającym na zwiększeniu wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów z zakresu zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, który jest realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Próbki wody o pojemności 0,33 ml można przynosić w każdy poniedziałek do pracowni Biologicznej sala nr 50 w godz. od 8.00 do 15.00.

p.Małgorzata Pawlonka

W związku z akcją „Wiem co piję” zachęcamy uczniów naszej szkoły do przyniesienia próbek wody z przydomowych studni. Próbki zostaną poddane analizie na zawartość azotanów niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Warto wiedzieć jaką wodę spożywamy my lub nasze zwierzęta w gospodarstwie.

Przeprowadzenie badań jest możliwe dzięki udziałowi uczniów naszej szkoły w projekcie „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”, polegającym na zwiększeniu wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów z zakresu zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, który jest realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Próbki wody o pojemności 0,33 ml można przynosić w każdy poniedziałek do pracowni Biologicznej sala nr 50 w godz. od 8.00 do 15.00

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE

LOKALNY MONITORING WÓD w ramach Projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

zrównoważone1

 

 W dniu 15 listopada 2019 r. przeprowadzono pierwszy pomiar zawartości azotanów w wodzie z piezometrów zainstalowanych w 3 punktach w gospodarstwie ucznia naszej szkoły Krzysztofa Żydaka w miejscowości Czajków gmina Skórzec. Wyniki zostały zebrane przez grupę uczniów z kl. III technikum rolniczego, która wygrała w konkursie "LOKALNY SYSTEM MONITORINGU WÓD".

  1. Dominik Rosa
  2. Karol Grochowski
  3. Krystian Kotuniak
  4. Krzysztof Żydak
  5. Mateusz Kalisz
  6. Tomasz Bielak

Read more: LOKALNY MONITORING WÓD w ramach Projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

Nabór do projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" 2020

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Projekt dla uczniów ZSP Nr 4

 Rusza nabór na rok 2020! 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Rozpoczynamy rekrutację trzeciego i ostatniego naboru na rok 2020 do projektu,

który rozpoczął się 01.02.2018.r w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby , uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia,

Read more: Nabór do projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" ...

Poradnik „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

           Zrownowazone rolnictwo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa poinformowała, że poradnik dedykowany uczniom uczęszczającym do szkół kształcących w zawodach rolniczych pn. „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” jest już gotowy i dostępny na stronie internetowej

Poradnik „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”


Z uwagi na wielofunkcyjność, jaka przypisywana jest rolnictwu, od rolników oczekuje się zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale jednocześnie wkładu w skuteczną ochronę środowiska i klimatu w ramach europejskiego zielonego ładu. Szczególny nacisk na te kwestie kładzie Wspólna Polityka Rolna w przyszłej perspektywie finansowej. Dlatego zależy nam, aby tematy związane z ochroną środowiska i wpływem rolnictwa na jego stan były obecne w programach nauczania szkół rolniczych i przygotowywały przyszłych rolników do prowadzenia działalności rolniczej w zgodzie z naturą.

Read more: Poradnik  „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

Warsztaty „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

11

W dniu 08.10.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach odbyły się warsztaty dla uczniów zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednostkami wspierającymi projekt były: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W warsztatach uczestniczyła młodzież z klas 1,3 i 4 Technikum Rolniczego oraz kl. III Technikum Architektury Krajobrazu.

Read more: Warsztaty „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”

Spotkanie osób zakwalifikowanych w programie ERASMUS+

http://zspnr4.com.pl/pr/images/logo_sta%C5%BCe_sposobem_na_sukces.png

Spotkanie osób wstępnie zakwalifikowanych do wyjazdu odbędzie się 7 listopada 2019r. (czwartek)

o godzinie 13.05 w sali audiowizualnej.

Agnieszka Affek-Starczewska

Odwaga cywilna - warsztaty w Krzyżowej

krzyzowa 2019 13krzyzowa 2019 14W dniach 25-31 października 2019 roku, dwunastu uczniów z klasy 1log przebywało w projekcie wymiany międzynarodowej szkół w Krzyżowej (Kreisau). W warsztatach wzięła udział również młodzież z naszej szkoły partnerskiej Regine-Hildebrandt-Gesamtschule, Birkenwerder, Niemcy, z którą współpracujemy już od ponad trzech lat. Tematem przewodnim warsztatów była odwaga cywilna, reagowanie na objawy przemocy zarówno w realu, jak i w wirtualnej rzeczywistości.

Read more: Odwaga cywilna - warsztaty w Krzyżowej

Szkolenie w Nienburgu

 Deula Nienburg 22

W dniach 19.08-30.08.2019 roku  wraz z innymi nauczycielami zawodu z całej Polski uczestniczyłam w międzynarodowym szkoleniu: Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037206. , finansowanego w całości ze środków Programu PO WER, a szkolenie odbywało się w DEULI Nienburg, w Niemczech. Program projektowy był bardzo ciekawy.

Read more: Szkolenie w Nienburgu

Lista osób zakwalifikowanych w projekcie ERASMUS+

http://zspnr4.com.pl/pr/images/logo_sta%C5%BCe_sposobem_na_sukces.png

 

Informuję, że w gablocie przy sali nr 8 została wywieszona lista osób, które zakwalifikowały sie do udziału w projekcie "STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES". Lista obejmuje zarówno osoby z listy podstawowej jak i rezerwowej i jest ułożona alfabetycznie.

Dodatkowo link do listy zostanie wysłany do każdego ucznia, który złożył deklarację udziału w projekcie.

Informacje dotyczace liczby uzyskanych punktów i rankigu są dostępne  u koordynatora projektu.

Agnieszka Affek-Starczewska