ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 32 guests and no members online

Plan XXX zjazdu_VI_edycja_KKZ_ R.3

Plan XXX zjazdu_VI_edycja_KKZ_ R.3

17.10.2019 15.00 – 15.45 Produkcja roślinna (Pawlonka M.)
15.50 – 16.35 Produkcja roślinna (Pawlonka M.)
16.40 – 17.25 Produkcja zwierzęca - zaj. prakt. (Grąbczewska A.)
17.30 – 18.15 Produkcja zwierzęca - zaj. prakt. (Grąbczewska A.)
18.20 – 19.05 Produkcja zwierzęca - zaj. prakt. (Grąbczewska A.)
19.10 – 19.55 Produkcja zwierzęca - zaj. prakt. (Grąbczewska A.)
18.10.2019 15.00 – 15.45 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)
15.50 – 16.35 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)
16.40 – 17.25 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)
17.30 – 18.15 Produkcja roślinna - zaj. prakt.(Pawlonka M.)
18.20 – 19.05 Produkcja roślinna - zaj. prakt.(Pawlonka M.)
19.10 – 19.55 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)
20.00 – 20.45 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)
19.10.2019 8.00 – 8.45 Język obcy zaw. angielski (Kuszneruk B.)
8.50 – 9.35 Język obcy zaw. angielski (Kuszneruk B.) EGZAMIN
9.40 – 10.25 Produkcja roślinna - zaj. prakt.(Pawlonka M.)
10.30 – 11.15 Produkcja roślinna - zaj. prakt.(Pawlonka M.)
11.20 – 12.05 Produkcja roślinna (Pawlonka M.) EGZAMIN
12.10 – 12.55 Przepisy ruchu drogowego (Stański M)
13.00 – 13.45 Przepisy ruchu drogowego (Stański M)
13.50 – 14.35 Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)
14.40 – 15.25 Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

Plan XXX zjazdu _V_edycja_KKZ_ R.3

Plan XXX zjazdu _V_edycja_KKZ_ R.3

17.10.2019 15.00 – 15.45

Produkcja zwierzęca –zaj. prakt.(Grąbczewska A.)

15.50 – 16.35

Produkcja zwierzęca –zaj. prakt.(Grąbczewska A.)

16.40 – 17.25

Produkcja roślinna (Pawlonka M.)

17.30 – 18.15

Produkcja roślinna (Pawlonka M.)

18.20 – 19.05

Produkcja roślinna- zaj. prakt. (Pawlonka M.)

19.10 – 19.55

Produkcja roślinna- zaj. prakt. (Pawlonka M.)

18.10.2019 15.00 – 15.45

Produkcja zwierzęca –zaj. prakt.(Grąbczewska A.)

15.50 – 16.35

Produkcja zwierzęca –zaj. prakt.(Grąbczewska A.)

16.40 – 17.25

Produkcja zwierzęca –zaj. prakt.(Grąbczewska A.)

17.30 – 18.15

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

18.20 – 19.05

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

19.10 – 19.55

Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

20.00 – 20.45

Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

19.10.2019 8.00 – 8.45

Przepisy ruchu drogowego (Stański M)

8.50 – 9.35

Przepisy ruchu drogowego (Stański M)

9.40 – 10.25

Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.)

10.30 – 11.15

Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.) EGZAMIN

11.20 – 12.05

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

12.10 – 12.55

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

13.00 – 13.45

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

13.50 – 14.35

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

14.40 – 15.25

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

Plan XXXII zjazdu _IV_edycja_KKZ_R.3

Plan XXXII zjazdu _IV_edycja_KKZ_R.3

18.10.2019 15.00 – 15.45 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt. (Stański M.)
15.50 – 16.35 Produkcja roślinna (Pawlonka M.)
16.40 – 17.25 Produkcja roślinna (Pawlonka M.)
17.30 – 18.15 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A)
18.20 – 19.05 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A)
19.10 – 19.55 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A)
20.00 – 20.45 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A)
19.10.2019 8.00 – 8.45 Produkcja zwierzęca - zaj. prakt. (Grąbczewska A.)
8.50 – 9.35 Produkcja zwierzęca - zaj. prakt. (Grąbczewska A.)
9.40 – 10.25 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A)
10.30 – 11.15 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt. (Stański M.)
11.20 – 12.05 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt. (Stański M.)
12.10 – 12.55 Produkcja roślinna (Pawlonka M.)
13.00 – 13.45 Produkcja roślinna- zaj. prakt. (Pawlonka M.)
13.50 – 14.35 Produkcja roślinna- zaj. prakt. (Pawlonka M.)
14.40 – 15.25 Produkcja roślinna- zaj. prakt. (Pawlonka M.)

Plan XXIX zjazdu_VI_edycja_KKZ_ R.3

Plan XXIX zjazdu_VI_edycja_KKZ_ R.3

04.10.2019 15.00 – 15.45 Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.)
  15.50 – 16.35 Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.)
  16.40 – 17.25 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A.)
  17.30 – 18.15 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A.)
  18.20 – 19.05 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A.)
  19.10 – 19.55 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A.)
  20.00 – 20.45 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)
05.10.2019 8.00 – 8.45 Język obcy zaw. angielski (Kuszneruk B.)
8.50 – 9.35 Język obcy zaw. angielski (Kuszneruk B.)
9.40 – 10.25 Język obcy zaw. angielski (Kuszneruk B.)
10.30 – 11.15 Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.) EGZAMIN
11.20 – 12.05 Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)
12.10 – 12.55 Mechanizacja w rolnictwie (Stański.)
13.00 – 13.45 Mechanizacja w rolnictwie (Stański.)
13.50 – 14.35 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A.) EGZAMIN
14.40 – 15.25 Produkcja zwierzęca (Grąbczewska A.)

Plan XXIX zjazdu _V_edycja_KKZ_ R.3

Plan XXIX zjazdu _V_edycja_KKZ_ R.3

04.10.2019 15.00 – 15.45

Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

  15.50 – 16.35

Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

  16.40 – 17.25

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

  17.30 – 18.15

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

  18.20 – 19.05

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

  19.10 – 19.55

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

  20.00 – 20.45

Produkcja zwierzęca- zaj. prakt. (Grąbczewska A.)

05.10.2019 8.00 – 8.45

Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.)

  8.50 – 9.35

Bhp w rolnictwie (Łęczycka B.)

  9.40 – 10.25

Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

  10.30 – 11.15

Mechanizacja w rolnictwie (Stański M.)

  11.20 – 12.05

Produkcja zwierzęca- zaj. prakt. (Grąbczewska A.)

  12.10 – 12.55

Produkcja zwierzęca- zaj. prakt. (Grąbczewska A.)

  13.00 – 13.45

Produkcja zwierzęca- zaj. prakt. (Grąbczewska A.)

  13.50 – 14.35

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)

  14.40 – 15.25

Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym (Ginter A.)