logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 23 gości oraz 1 użytkownik.

  • Mirek S

HARMONOGRAM KURSÓW/SZKOLEŃ

logo nowoczesne 

„Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”

Kurs System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli- HACCP

 

  • nabór 2018 Grupa 1 Technikum Technologii Żywności-ZAKOŃCZONY

  • nabór 2019 Grupa 2 Technikum Technologii Żywności- ZAKOŃCZONY

Kurs poradnictwa żywnościowego i dietetycznego

  • nabór 2018 Grupa 1 Technikum Technologii Żywności-ZAKOŃCZONY

  • nabór 2019 Grupa 2 Technikum Technologii Żywności- ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej: HARMONOGRAM KURSÓW/SZKOLEŃ

HARMONOGRAM KURSU -Technik technologii żywności

logo nowoczesne

HARMONOGRAM KURSU/SZKOLENIA

dotyczy zajęć teoretycznych i praktycznych

Kurs poradnictwa żywnościowego i dietetycznego”

„Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”

Dla Grupy I odbywającej staż w 2018 r.

Technik technologii żywności

Grupa 1 Technik technologii żywności

Nabór 2018 r. rozpoczęcie kursu 14.01.2019 r.

Nabór 2019 r. rozpoczęcie kursu 21.01.2019 r.

Nabór 2020 r. planowane rozpoczęcie kursu 02.03.2020r.

Łącznie godzin szkolenia (bez przerw) 30 godzin

Szczegółowy harmonogram kursu znajduje się z w zakładce projektu.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem i obowiązkową obecności na zajęciach.

 

 

L.p. Data/ daty szkolenia Tytuł szkolenia– tematyka zajęć Liczba uczestników Miejsce Szkolenia (w tym dokładny adres)

Godziny szkolenia

bez przerw (od – do)

Godziny przerw

(od – do)

1. 14.01.2019 r.

Budowa układu pokarmowego

Trawienie i wchłanianie, metabolizm

Białka

Tłuszcze

Węglowodany

Witaminy rozpuszczalne w wodzie.

7 godzin

10

ZSP Nr 4 w Siedlcach

14:25-15:10

15:10-15:55

15:55-16:40

16:45-17:30

17:30-18:15

18:25-19:10

19:10-19:55

14:10-14:25

16:40-16:45

18:15-18:25

2.

18.01.2019 r.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

Składniki mineralne.

Choroby będące konsekwencją nieprawidłowego stylu życia.

Otyłość i cukrzyca

Zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze

9 godzin

10 ZSP Nr 4 w Siedlcach

12:30-13:15

13:15-14:00

14:00-14:45

14:45-15:30

15:40-16:25

16:25-17:10

17:20-18:05

18:05-18:50

19:00-19:45

12:15-12:30

15:30-15:40

17:10-17:20

18:50-19:00

3.

19.01.2019

Przygotowywanie posiłków.

Zapotrzebowanie na płyny.

Czytanie etykiet produktów spożywczych.

Jedzenie na mieście.

Przebieg porady żywieniowej.

Wywiad żywieniowy.

Kontrola wagi i pomiary ciała

9 godz.

10 ZSP Nr 4 w Siedlcach

8:00-8:45

8:45-9:30

9:40-10:25

10:25-11:10

11:20-12:05

12:05-12:50

12:50-13:35

13:35-14:20

14:20-15:05

9:30-9:40

11:10-11:20

12:50-13:00

4. 21.01.2019 r.

Pomiar składu ciała.

Zapotrzebowanie energetyczne, PPM, CPM

5 godzin

10

ZSP Nr 4 w Siedlcach

14:25-15:10

15:10-15:55

15:55-16:40

16:45-17:30

17:30-18:15

EGZAMIN: 18:15-19:15

14:10-14:25

16:40-16:45

18:15-18:25

Koordynator szkolny      

Małgorzata Szymaniuk-Kruk

 

 

Zajęcia w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"

logo nowoczesne

Od 01.02.2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego i realizowana jest do sierpnia 2020 roku

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są:

Czytaj więcej: Zajęcia w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"

Nowoczesne kształcenie zawodowe.

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Projekt dla uczniów ZSP nr 4

 Rusza nabór na rok 2019! 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Rozpoczynamy rekrutację drugiego naboru na rok 2019 do projektu,

który rozpoczął się 01.02.2018.r w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby , uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia, Technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik rolnik to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów , zgodnie z kierunkiem kształcenia Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są: Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Uczniowie-stażyści otrzymają wynagrodzenie za okres stażu w wysokości 2.200, 00zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu do 70 złotych, uczestniczyć będą w bezpłatnych kursach specjalistycznych i zdobędą dodatkowe uprawnienia. Stażyści otrzymają również wsparcie Doradcy Zawodowego i pomoc w budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

 

Rekrutacja trwa od 17.12.2018-04.01.2019 r.

 

Uczniowie zgłaszają się po komplet dokumentów u wicedyrektor Małgorzaty Szymaniuk-Kruk, szkolnego koordynatora projektu.

Zapraszam!

poniżej dokumenty do pobrania; 

 

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin udziału w stażu
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie
Kryteria rekrutacji

Oświadczenie uczestnika/opiekuna

Umowa powierzenia danych

 

 

 

 

Nabór 2018

Broszura informacyjna.

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin udziału w stażu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie 

Kryteria rekrutacji

LOGOPR

Od 03.07.2018 roku rozpoczęły się pierwsze staże realizowane w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy.

Technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik rolnik to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów, zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są:

  • Cemhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach;
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach;
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; (zdjęcia na FB)
  • Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; (zdjęcia na FB)
  • Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Uczniowie-stażyści otrzymają wynagrodzenie za okres stażu w wysokości 2.200, 00zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu do 70 złotych.

Czas wakacyjny to dobry okres na zdobycie dodatkowych funduszy. Staż, to legalna, pewna praca i zadowolenie. Uczniowie naszej szkoły będą mogli starać się też o bezpłatne kursy i szkolenia, np. kurs spawania, kurs operatora kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków widłowych, kurs rzeczoznawcy surowców i artykułów żywnościowych.

Zachęcamy uczniów do aplikowania na kolejne edycje projektu już od września!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Koordynator szkolny Małgorzata Szymaniuk-Kruk