>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

logo staże sposobem na sukces

 

 

 

 

 Informuję, że zajęcia z języka angielskiego dla osób wyjeżdżajacych na staże do Włoch i Portugalii rozpoczną się 15 grudnia 2018r.  (sobota) o godzinie 8.45 w budynku warsztatów szkolnych. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów do wyjazdu.

 

Agnieszka Affek-Starczewska

Lista osób zakwalifikowanych do projektu "STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES".

Informuję, że w gablocie przy sali nr 8 została wywieszona lista osób, które zakwalifikowały sie do udziału w projekcie "STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES". Lista obejmuje zarówno osoby z listy podstawowej jak i rezerwowej i jest ułożona alfabetycznie. Informacje dotyczace liczby uzyskanych punktów i rankigu są dostępne  u koordynatora projektu.

 

Agnieszka Affek-Starczewska

ERASMUS+ TERMINY SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Informacja dla uczniów, którzy chcą wziąć udział w projekcie

"STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES".

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 października 2018r. (termin nieprzekraczalny) do koordynatora projektu p. Agnieszki Affek-Starczewskiej.

Informacja - Projekt „STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES”

 

logo staże sposobem na sukces

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego

w Siedlcach

STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047570

projekt zagranicznych staży zawodowych finansowany ze środków programu  ERASMUS+

W ramach projektu 64 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach:

technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik agrobiznesu – weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech i w Portugalii.

Celem głównym tak pomyślanego projektu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego startu na rynku pracy. Złożą się na niego cele szczegółowe projektu: umożliwienie uczestnikom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych; rozwinięcie i utrwalenie międzynarodowego wymiaru kształcenia praktycznego w naszej szkole.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na dwie 16 - osobowe grupy, odbędą staże we Włoszech (pierwsza grupa) i w Portugalii (druga grupa) na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Dwie kolejne grupy odbędą staże po roku, na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+

STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES - SPOTKANIE INFORMACYJNE

logo staże sposobem na sukces

 

 

 

 

 Spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu stażowego odbędzie się 17 października 2018r. o godzinie 13.15 w sali audiowizualnej.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże, które odbędą się we Włoszech (pierwsza grupa) i w Portugalii (druga grupa).

Przypominam, że program jest adresowany do uczniów klas technicznych w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik technologii żywności, technik agrobiznesu.

Agnieszka Affek-Starczewska