We have 15 guests and no members online

LISTA PODRĘCZNIKÓW

Poniżej znajdują się linki do wykazu podręczników kształcenia ogólnego.

Podręczniki do kształcenia zawodowego zostaną podane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego.

Lista podręczników jest również widoczna po zalogowaniu kandydata na jego profilu.

 

Klasy po gimnazjum

Liceum

Technikum

 

Klasy po szkole podstawowej

Liceum

Technikum

Branżowa szkoła 1-go stopnia

TERMINY MATURALNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00.
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne –21 sierpnia 2019 r. (środa).
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy składać do 11 lipca 2019r. w sekretariacie szkoły.

 

Przypominamy, że egzamin w terminie poprawkowym przysługuje absolwentowi, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Egzaminy poprawkowe odbędą sie według poniższszego harmonogramu:

Przedmiot Data Godzina Sala
geografia 21.08.2019 9.00 7
j. rosyjski 21.08.2019 9.00 11
matematyka 23.08.2019 9.00 7
j. polski 26.08.2019 9.00 7
pracownia elektryczna 27.08.2019 9.00 w1
j. niemiecki 28.08.2019 9.00 7
j. angielski 29.08.2019 9.00 8
wf 29.08.2019 9.00 s. gim.
wos 29.08.2019 9.00 7

Finał konkursu "Akademia wiedzy o mięsie - od pola do stołu"

W piątek 14 czerwca uczniowie klasy III TŻ pod opieką p. Eweliny Pawłoś-Jopek i p. Anny Pastor uczestniczyli jako laureaci w Gali Finałowej konkursu "Akademia wiedzy o mięsie - od pola do stołu".

akademia wiedz O miesie 1

Młodzież miała za zadanie przygotowanie strategii marketingowej promocji mięsa indyczego. Nasi uczniowie wywalczyli 2 miejsce i otrzymali atrakcyjne nagrody!!! Gratulujemy!
Serdeczne podziękowania dla p. Agnieszki Ginter za pomoc w przygotowaniu prezentacji finałowej.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali na FB
https://www.facebook.com/akademiawiedzyomiesie/

Agata Wakulińska laureatką konkursu plastycznego „Zwierzęta naszych lasów”

Dnia 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Zwierzęta naszych lasów”. Nasza uczennica Agata Wakulińska z kl.2 TK otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Agata Wakulińska 2TK
Serdecznie gratulujemy!!!
K. Bukowska