>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 6 guests and no members online

Narodowe Czytanie „Balladyny” w naszej szkole

IMG 20200908 WA0006

Po raz kolejny nasza szkolna biblioteka włączyła się w ogólnopolską akację Narodowego Czytania organizowaną w naszym kraju już po raz dziewiąty. W tym roku lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Radości ze wspólnego czytania doświadczyła klasa III TK – w przeczytanie I sceny z II aktu dramatu zaangażowanych było aż dziewięć osób. Wszyscy czytali z zaangażowaniem, pozostali słuchali z uwagą i skupieniem.

Balladyna” to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.

Akcję zorganizowali nauczyciele bibliotekarze pani Aneta Kalinowska i pani Milena Rozbicka we współpracy z polonistką – panią Małgorzatą Karpiarz-Ośko.

A. Kalinowska

PSYCHOLOG SZKOLNY

p.Gregorczuk

Joanna Ługowska

Godziny pracy psychologa:

 

Dzień tygodnia Godziny

Poniedziałek

11.00 – 13.00    

Wtorek

  8.40 – 14.10  

Czwartek

 10.30 –14.00      

 

 

 

 Czym zajmuje się psycholog szkolny?


Psycholog szkolny wspiera ucznia, rodzica i nauczyciela. Posługując się wiedzą dotyczącą działania psychiki oraz sposobu funkcjonowania człowieka, pomaga całościowo spojrzeć na problem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

Uczniu, przyjdź do psychologa gdy:
• masz trudności w kontaktach z rówieśnikami
• czujesz się samotny w grupie
• często popadasz w konflikty
• nie czujesz się bezpiecznie w szkole
• masz trudności w nauce
• nie potrafisz skupić się na lekcjach
• masz kłopoty ze snem i prawidłowym odżywianiem
• często bez przyczyny jesteś smutny
• nie panujesz nad emocjami, często wybuchasz
• w Twoim domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia Ci dobre funkcjonowanie
• chcesz porozmawiać o swoich planach, pragnieniach, pasjach
• jesteś zainteresowany rozwojem swojego potencjału
• chcesz po prostu porozmawiać z życzliwą osobą.

 

Rodzicu przyjdź do psychologa gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• masz różne trudności wychowawcze
• Twoje dziecko unika szkoły, ma problem w nawiązaniu relacji z rówieśnikami
• chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko
• przeżywasz różne trudności, które rzutują na relacje rodzinne i martwisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko
• chciałbyś poprawić relacje ze swoim dzieckiem

 

Do zadań psychologa szkolnego należy:

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Read more: Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników,...