>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 19 guests and no members online

„Szkoła pamięta”

Ostatnie dni października to czas porządkowania grobów i wspominania tych, którzy odeszli. Rozmawiamy o bliskich, których nie ma już wśród nas, zapalamy znicze…

Zdarza się jednak, że część grobów pozostaje nieuprzątnięta. Są to najczęściej mogiły bezimienne, stare i zapomniane…

W tym roku, wpisując się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, uczniowie naszej szkoły postanowili uprzątnąć cmentarz wojskowy, na którym pochowano żołnierzy poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, usytuowany przy ul. Cmentarnej. Klasa I TK8 dodatkowo upamiętniła ofiary działań siedleckiego gestapo, zapalając znicz pod tablicą poświęconą pamięci wszystkich pomordowanych.

szkoła pamięta 2019

szkoła pamięta 2019

Jesienne kompozycje

Listopad to czas zadumy, czas spotkania z tymi, którzy odeszli…

Symbolem tego czasu jest światło zniczy zapalanych każdego roku na grobach bliskich. 

Uczniowie z klas 1TKg, 1TK8, 1TM8 pod kierunkiem nauczyciela pani Ewy Wróbel

własnoręcznie przygotowali niecodzienną oprawę dla tego światła.

Zapraszamy do galerii:)

„Lasy dla klimatu”

Lasy dla klimatu

Uczniowie z klas 1TKg, 1TK8, 2TK i 3TK 19 października wzieli udział w interesującej prelekcji, która została wygłoszona w ramach XXI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

przez Pana Mariusza Błasiaka,

Naczelnika Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych

Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

K.Bukowska

"Nieznajomość prawa szkodzi"

20191009 123755a

O znaczeniu tych słów mogli przekonać się 9 października uczniowie klas 1 LOg i 1TŻg, którzy pod opieką p. Małgorzaty Dobosz i p. Magdaleny Chojeckiej wybrali się do Sądu Rejonowego w Siedlcach. Podczas spotkania pani sędzia Monika Jaszczuk-Orzyłowska przybliżyła młodzieży zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wiele miejsca poświeciła na zwiększenie świadomościowi prawnej młodych ludzi, poprzez przytaczanie spraw, jakie były rozpatrywane na salach sądowych. Uczniowie mogli przymierzyć togi, zasiąść za stołem sędziowskim oraz zwiedzić pomieszczenia sądowe i sale rozpraw.
Serdecznie dziękujemy za niezwykle cenne informacje i życzliwe przyjęcie Pani Sędzi.

Rolnik pozyskał nowych Partnerów

86ce1e487fb52224295feff4c7d16450 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.Dzięki życzliwości Zarządu tej prężnie działającej na rynku motoryzacyjnym Spółki, młodzież ucząca się w nowo utworzonym zawodzie tj. technik transportu drogowego, będzie mogła odbywać zajęcia praktyczne w nowoczesnym i świetnie wyposażonym warsztacie samochodowym.Umowę w imieniu firmy CARSED podpisał Pan Krzysztof Lipiński jako Członek Zarządu, a przy jej podpisaniu byli obecni również dwaj pozostali Członkowie Zarządu - Pan Tadeusz Rybałtowski i Pan Jerzy Chełstowski. Podczas tego ważnego dla szkoły wydarzenia był także obecny Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik. Pan Prezydent wyraził wdzięczność dla Zarządu CARSED VOLKSWAGEN za umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów ZSP Nr 4 pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pracowników CARSED-Volkswagen. - Być może będą to potencjalni pracownicy po ukończeniu szkoły. – stwierdził Prezydent. Podobną umowę dnia 1 października podpisano z firmą „Ata Car” dla zawodu kierowca mechanik oraz siedlecką Brofakturą dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach, troszcząc się o wysoką jakość kształcenia zawodowego, od kilku lat zabiega o pozyskanie nowych i dobrze prosperujących na rynku pracy partnerów, gdzie uczniowie mogą zdobywać umiejętności praktyczne i utrwalać wiedzę, a po zakończeniu nauki znaleźć pracę w zakładzie, który już znają i dobrze w nim funkcjonują.
    W tym zacnym gronie Partnerów siedleckiego Rolnika już są: Mostostal Siedlce i Polimex Mostostal, Drosed, Wierzejki, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, Valmont, Dworskie Smaki, Cemhurt i inne.Od dziewięciu lat uczniowie wszystkich klas technicznych wyjeżdżają na staże zagraniczne do Włoch i Portugalii, gdzie także doskonalą swoje umiejętności praktyczne.
8667ec85676b30a2e21f1b094297e10a

   

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 16 października br. (środa) o godz. 1310
po 6. godzinie lekcyjnej odbędzie się akademia

z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Do udziału w akademii zapraszam wszystkich pracowników pedagogicznych

i niepedagogicznych

oraz delegacje klas uczniów ZSP Nr 4.

Dzień Edukacji Narodowej 2019

DZIEN EDUKACJI 2019 m1

DZIEN EDUKACJI 2019 1 m2

DZIEN EDUKACJI 2019 2 m3

16 października obchodziliśmy jedno z najważniejszych dla szkolnej społeczności świąt – Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, na której wręczone zostały nagrody dyrektora szkoły. Uczniowie z kl. I LO8, I TŻ8 oraz III ZB zaprezentowali, przygotowany pod kierunkiem p. Barbary Gryciuk, program artystyczny pt. „Mój nauczyciel – mój mistrz”, za pośrednictwem którego pragnęli wyrazić swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Druga część akademii miała charakter humorystyczny. Młodzież zaprezentowała „przedmiotową listę przebojów”, której kolejne „hity” dedykowane były nauczycielom poszczególnych przedmiotów.

zdjęcia również na FB szkoły