>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 40 guests and no members online

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie...

Ze względu na proces wydawniczy i nową Podstawę programową wykaz podręczników do klas pierwszych zostanie podany w II połowie sierpnia.Będzie również możliwość odkupienia podręczników podczas kiermaszu na początku września.

Konkurs pt. „Książka w obiektywie” rozstrzygnięty!

konkurs biblioteczny Milena R

 

 Konkurs pt. „Książka w obiektywie” rozstrzygnięty!

W trudnym czasie epidemii i nauczania zdalnego nasza biblioteka szkolna nie zaprzestała zachęcania do czytania i przekonywania, że dzięki książkom można się doskonale rozwijać, bawić i miło spędzać wolny czas.
Uczestnicy konkursu pt. „Książka w obiektywie” wykonali wiele ciekawych zdjęć z książką w roli głównej ukazujących swoją pasję do czytania i promujących czytelnictwo.

 

I miejsce w konkursie zajęła Malwina Marciniak z klasy 1LO8,

której fotografia jest najbardziej ciekawa i oryginalna.

 

Serdecznie gratulujemy nagrody, którą wręczymy w nowym roku szkolnym.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia. Ich autorzy wykazali się dużą kreatywnością i umiejętnościami stosowania technik fotograficznych. Wszystkie prace będzie można zobaczyć i podziwiać na wystawie w czytelni jak już wrócimy do szkoły. Być może staną się dla innych inspiracją do czytania.

 

Konkurs zorganizowały panie: Aneta Kalinowska i Milena Rozbicka

OGŁOSZENIE

„Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!”

Trzecia grupa -staż 2020 rok

Stażyści projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby,uczniowie Technikum Nr 4 w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia.

Technik architektury krajobraz- dziesięć osób, technik technologii żywności-dziesięć osób i technik rolnik - trzy osoby to zawody, w których uczniowie naszej szkoły kształcąc się teoretycznie i praktycznie, poznają pracę i organizację zakładów, zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Zakładami, które przyjęły naszych stażystów są: Cemhurt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sieczkiewicz z siedzibą w Zbuczynie; Valmont Polska, z siedzibą w Siedlcach; Zakład Mięsny „Wierzejki” J. M. Zdanowscy Spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Płudy;

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem stażu odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.

Proszę o zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki/ przyłbice, dezynfekcja dłoni przed wejściem do szkoły/rękawiczki; własne przybory do pisania), wejście główne do szkoły.

Szkolny koordynator projektu

Małgorzata Szymaniuk-Kruk