>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

We have 18 guests and no members online

Program stypendialny „Skrzydła”

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi nabór do Programu Stypendialnego „Skrzydła”, który ma na celu wsparcie młodzieży w zaspokojeniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie.

Program służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu młodzieży, której edukacja jest zagrożona przez trudną sytuacją materialną lub ciężką sytuację losową.

Wsparcie w ramach Programu „Skrzydła” polega na  dofinansowaniu wycieczek, wyjazdów lub wydarzeń kulturalnych. Dzięki udzielonej pomocy uczniowie mogliby  uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, sportowe lub skorzystać z korepetycji.

Roczna kwota stypendium wynosi 1500zł. Wnioski można składać do 30-ego listopada 2019r.

Więcej informacji na stronie  www.siedlce.caritas.pl

 

Read more: Program stypendialny „Skrzydła”

ZEBRANIE Z RODZICAMI

20 listopada br (środa) o godz. 16:00

odbędą się zebrania z rodzicami

W tym dniu pełnią dyżur wszyscy nauczyciele ZSP NR 4, pedagog i psycholog szkolny

w godzinach 16:00-18:00

Przydział sal poniżej

 

Przydział sal
Sala Klasa Wychowawca
7 I LO8 M. Przytuła
39 I LOg M. Szymaniuk-Kruk
50 II LO B. Rozbicka
38 III LO A. Wideńska
51 I TK8 B. Gryciuk
44 I TKg B. Wojciechowska
W3 II TK K. Syczewska
W8 III TK K. Bukowska
W4 IV TK M. Dobosz
26 I TW8 D. Socik
W1 I TWg M. Stański
41 II TW A. Pachecka
W7 III TW E. Wróbel
30 IV TW M. Dziendzikowska
29 I TŻ8 A.Borkowska
40 I TŻg M. Chojecka
37 II TŻ E. Kassjaniuk
11 III TŻ K. Ozdoba
27 IV TŻ M. Andrzejczyk
28 I TM8 K. Troć
W6 I Zb8 M. Mielecki
24 I Zbg M. Sobolewski
36 II Zb M. Kleszczyńska-Fertykowska
W2 III Zb A. Chmielak

 

Wyprawka Szkolna 2018

„Wyprawka Szkolna”. Dofinansowanie do zakupu podręczników wyniesie od 175 zł do 445 zł.
„Ministerstwo Edukacji Narodowej proceduje Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” – informuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.
Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników albo materiałów edukacyjnych.
Pomoc będzie udzielana uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - rozpoczynającym w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I i II klasie branżowej szkoły I stopnia, w klasach III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach, szkołach przyspasabiających do pracy, a także w odpowiednich klasach szkół artystycznych.

Read more: Wyprawka Szkolna 2018