UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

Nasza  oferta edukacyjna

 

DROGA DO KARIERY II

 

   
   
   

  dds

  • 95 lat "ROLNIKA"

  Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

  Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

  Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
  Technika
  Technik Agrobiznesu 331402

  R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

  R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (k2)

  4 lata
  Technik Architektury Krajobrazu 314202

  R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (k1)

  R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (k2)

  4 lata
  Technik Rolnik 314207

  R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (k2)

  4 lata
  Technik Technologii Żywności 314403

  T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (k1)

  T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (k1)

  T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (k2)

  4 lata
  Szkoły zawodowe i branżowe I st.
  Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów (k1) 3 lata
  Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (k1) 3 lata

  Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017 r.

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w roku szkolnym 2017/2018 

   

  treść komunikatu

  OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

  1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  4. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  5. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

  Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna - 173,20
  • część pisemna - 57,73 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna - 115,47 zł (2/3 opłaty)

  Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

  80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

  W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

  Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

  [1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.); rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673); rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)

  ZAPRASZAMY na kurs barmański

  KURS BARMAŃSKI

  ZAPRASZAMY na kurs barmańskiJ tylko osoby pełnoletnieJ

  który odbędzie się w naszej szkole 17, 18, 19, 20 stycznia 2018 r. przeprowadzony przez Ogólnopolską Szkołę Barmanów!

   Szkolenie Barmańskie I Stopnia trwa cztery dni. Jest to bardzo intensywne szkolenie, ponad 80% zajęć to ćwiczenia praktyczne. Naszym założeniem jest ograniczenie teorii do minimum, a naszą misją przygotowanie uczestników do realnej pracy. Dlatego ćwiczymy tylko na oryginalnych alkoholach, za prawdziwym, na co dzień używanym barem. Szkolenie wyczerpująco przygotowuje do pracy za barem. Przeznaczone jest zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką barmańską, jak i dla tych, którzy już pracują i chcą podnieść swój profesjonalizm.

  Na program szkolenia składają się zajęcia praktyczne (80%) i teoretyczne (20%).

   

  Czytaj więcej: ZAPRASZAMY na kurs barmański

  REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU” 

   logo power

  REGULAMIN REKRUTACJI

  KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

  „DROGA DO SUKCESU” 

  realizowanego przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

  w roku szkolnym 2017/2018

  Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023744

  1.                  W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

  Beneficjent- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

  Projekt – projekt „Droga do sukcesu”. Wszystkie koszty związane z udziałem  w projekcie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

  Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie

  ZSP Nr 4– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

  2.                 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych.

  3.                 Projekt jest realizowany przez ZSP Nr 4 we współpracy z partnerami zagranicznymi.

  4.                  Projekt jest realizowany w okresie: od 01.12. 2016 r.  do 30.06. 2018 r.

  5.                 Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZSP Nr 4.

  6.                 W Projekcie obowiązuje zasada równych szans kobiet i mężczyzn.

  7.                  Pierwszeństwo udziału w stażu mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w stażach zagranicznych.

  8.                 Podstawą zakwalifikowania kandydatów na staże zagraniczne są oceny uzyskane w roku szkolnym 2016/2017

  a.                 ocena z zachowania  -     co najmniej poprawna

  b.                 średnia ocen z przedmiotów  zawodowych  - nie niższa niż 3,0

  c.                  ocena z języka angielskiego - nie niższa niż 3,0

  d.                 opinia wychowawcy

  e.                 opinia nauczyciela zajęć praktycznych/ kierownika szkolenia praktycznego

  f.                   w przypadku jednakowych wyników nauczania u kilku kandydatów pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria (poziom dochodów na członka rodziny kandydata, opinia pedagoga)

  9.                  Rekrutacja obejmuje 38 uczniów.  Do wyjazdów zostanie zakwalifikowanych 32 Stażystów po zakończeniu zajęć językowych i kulturowych w ramach Projektu.

  10.              Rekrutacja potencjalnych Stażystów odbędzie się w siedzibie ZSP Nr 4, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy, przekazanie niezbędnych informacji o Projekcie uczestnikom oraz przeprowadzenie zajęć.

  11.              Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie ZSP Nr 4 , w sekretariacie szkoły. Uczniowie zgłaszają  się poprzez składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 16.11.2017 r.

  12.             Wszystkie osoby zgłoszone wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.

  13.              Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w Projekcie.

  14.             Kandydatom przysługuje w przypadku nie zakwalifikowania się prawo do odwołania się od wyników rekrutacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

  15.              Komisja Rekrutacyjna składająca się z  Dyrektora szkoły, koordynatora Projektu, opiekuna Samorządu Szkolnego oraz kierownika szkolenia praktycznego, ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę Stażystów, którzy wyjadą do Portugalii i Włoch.

  16.              Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

  17.              W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, będą rozpatrywane zgłoszenia z niższymi kryteriami niż podane w punkcie 2.

  1203175
  Dziś
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  W zeszłym tyg.
  Ten tydzień.
  Ostatni mies.
  Wszystkie
  905
  1877
  5038
  1184822
  23282
  61063
  1203175

  Twoje IP 54.227.126.69