UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

   NASZA  OFERTA EDUKACYJNA   

kkz

progeCAD.pl banner

dds

  • 95 lat "ROLNIKA"

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
Technika
Technik Agrobiznesu 331402

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (k2)

4 lata
Technik Architektury Krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (k1)

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (k2)

4 lata
Technik Rolnik 314207

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (k2)

4 lata
Technik Technologii Żywności 314403

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (k1)

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (k1)

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (k2)

4 lata
Szkoły zawodowe i branżowe I st.
Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów (k1) 3 lata
Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (k1) 3 lata

ZAPRASZAMY na kurs barmański

KURS BARMAŃSKI

ZAPRASZAMY na kurs barmańskiJ tylko osoby pełnoletnieJ

który odbędzie się w naszej szkole 17, 18, 19, 20 stycznia 2018 r. przeprowadzony przez Ogólnopolską Szkołę Barmanów!

 Szkolenie Barmańskie I Stopnia trwa cztery dni. Jest to bardzo intensywne szkolenie, ponad 80% zajęć to ćwiczenia praktyczne. Naszym założeniem jest ograniczenie teorii do minimum, a naszą misją przygotowanie uczestników do realnej pracy. Dlatego ćwiczymy tylko na oryginalnych alkoholach, za prawdziwym, na co dzień używanym barem. Szkolenie wyczerpująco przygotowuje do pracy za barem. Przeznaczone jest zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką barmańską, jak i dla tych, którzy już pracują i chcą podnieść swój profesjonalizm.

Na program szkolenia składają się zajęcia praktyczne (80%) i teoretyczne (20%).

 

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY na kurs barmański

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU” 

 logo power

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

„DROGA DO SUKCESU” 

realizowanego przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

w roku szkolnym 2017/2018

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023744

1.                  W regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:

Beneficjent- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Projekt – projekt „Droga do sukcesu”. Wszystkie koszty związane z udziałem  w projekcie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Stażysta – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie

ZSP Nr 4– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

2.                 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie staży zagranicznych.

3.                 Projekt jest realizowany przez ZSP Nr 4 we współpracy z partnerami zagranicznymi.

4.                  Projekt jest realizowany w okresie: od 01.12. 2016 r.  do 30.06. 2018 r.

5.                 Stażystą może być osoba która w dniu powrotu z planowanego stażu będzie uczniem ZSP Nr 4.

6.                 W Projekcie obowiązuje zasada równych szans kobiet i mężczyzn.

7.                  Pierwszeństwo udziału w stażu mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w stażach zagranicznych.

8.                 Podstawą zakwalifikowania kandydatów na staże zagraniczne są oceny uzyskane w roku szkolnym 2016/2017

a.                 ocena z zachowania  -     co najmniej poprawna

b.                 średnia ocen z przedmiotów  zawodowych  - nie niższa niż 3,0

c.                  ocena z języka angielskiego - nie niższa niż 3,0

d.                 opinia wychowawcy

e.                 opinia nauczyciela zajęć praktycznych/ kierownika szkolenia praktycznego

f.                   w przypadku jednakowych wyników nauczania u kilku kandydatów pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria (poziom dochodów na członka rodziny kandydata, opinia pedagoga)

9.                  Rekrutacja obejmuje 38 uczniów.  Do wyjazdów zostanie zakwalifikowanych 32 Stażystów po zakończeniu zajęć językowych i kulturowych w ramach Projektu.

10.              Rekrutacja potencjalnych Stażystów odbędzie się w siedzibie ZSP Nr 4, w oddzielnie określonych terminach umożliwiających zebranie grupy, przekazanie niezbędnych informacji o Projekcie uczestnikom oraz przeprowadzenie zajęć.

11.              Punkt zgłaszania zorganizowano w siedzibie ZSP Nr 4 , w sekretariacie szkoły. Uczniowie zgłaszają  się poprzez składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do dnia 16.11.2017 r.

12.             Wszystkie osoby zgłoszone wypełnią ankietę dla kandydatów na staż.

13.              Wypełniona i zatwierdzona ankieta jest podstawą do zakwalifikowania potencjalnego stażysty do udziału w Projekcie.

14.             Kandydatom przysługuje w przypadku nie zakwalifikowania się prawo do odwołania się od wyników rekrutacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

15.              Komisja Rekrutacyjna składająca się z  Dyrektora szkoły, koordynatora Projektu, opiekuna Samorządu Szkolnego oraz kierownika szkolenia praktycznego, ustali kryteria ostatecznej rekrutacji oraz stworzy listę Stażystów, którzy wyjadą do Portugalii i Włoch.

16.              Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

17.              W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, będą rozpatrywane zgłoszenia z niższymi kryteriami niż podane w punkcie 2.

Terminy naboru do projektu

logo power

„Droga do sukcesu”

PROGRAM OPRACYJNY

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

OGŁOSZENIE

W dniach  02.11.20017 r. –16.11.2017 r. trwa rekrutacja uczestników do projektu „DROGA DO SUKCESU” – staże zagraniczne dla uczniów w Portugalii i we Włoszech realizowanego ze środków POWER nr projektu: 2016 – 1- PLO1 – KA 102 – 023744.

Zainteresowanych uczniów prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i złożenie jej do Pani Małgorzaty Dziendzikowskiej lub w sekretariacie szkoły.

Terminy składania ankiet upływa dnia 16.11.2017 r.

Na staże wyjadą dwie grupy: (Włochy – Spoleto, Portugalia –Barcelos) w  terminie kwiecień–maj 2018 r.

Staż trwa 3 tygodnie i jest zgodny z kierunkiem kształcenia.

Liczba miejsc: Włochy - 16 stażystów + 2 opiekunów

                        Portugalia - 16 stażystów + 2 opiekunów

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają dokument EUROPASS Mobilność.

Ogłoszenie egzaminy poprawkowe z kwalifikacji - czerwiec 2o18

Ogłoszenie

Uczniowie i absolwenci, którzy w sesji maj- czerwiec 2017 nie zaliczyli egzaminu z kwalifikacji mogą składać deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018.

Ostateczny termin składania - 18 lutego 2018r. 

Składanie deklaracji u kierownika szkolenia praktycznego.

1333526
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tyg.
Ten tydzień.
Ostatni mies.
Wszystkie
1622
1925
7973
1312768
43138
54404
1333526

Twoje IP 54.234.233.48