Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

MATURA - ABSOLWENCI

Absolwenci, który ukończyli Liceum Profilowane i Technikum Uzupełniające sami składają pisemną deklarację maturalną do dyrektora OKE  w termine do 31.12.2018 r.

Egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni. Absolwenci w/w typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

Więcej informacji na stronie OKE Warszawa.

Absolwenci - składanie deklaracji maturalnych

Absolwenci – deklaracje maturalne

Wszyscy absolwenci, którzy przystępują do matury po raz pierwszy lub kolejny nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej do dnia 30.09.2018 r.

Do wypełnienia deklaracji w formie elektronicznej zapraszam do biblioteki szkolnej w dniach 1.10.2018 r.-11.01.2019 r. Proszę o wcześniejszy kontakt z biblioteką (tel.(25)7943648) w celu uzgodnienia terminu.

Ornowska M.

Informacje dla absolwentów deklarujących ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w ZSP Nr 4 w Siedlcach, składa wstępną deklarację przystąpienia do tego egzaminu w terminie od 29.09.2015 r. do 30.10.2015 r. (nieobowiązkowo) lub deklarację ostateczną do 07.02.2016 r.
Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Czytaj więcej: Informacje dla absolwentów deklarujących ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Egzaminy