>>>NASI PARTNERZY <<<

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenie odbieranie dyplomów

Ogłoszenie

Absolwenci Technikum, którzy zdali obydwie części egzaminu z kwalifikacji mogą odbierać dyplomy w sekretariacie szkoły.

Informacja o terminach egzaminów z kwalifikacji w ZSP Nr 4 - czerwiec 2018

 

Część egzaminu kwalifikacja klasa termin uwagi
Część pisemna M.17 3 ZM 2018-06-19 godz. 10:00 świetlica
T.06 3 ZW
R.05  Absolwenci sala gimnastyczna
R.03 3 TW
R.03 KKZ
R.05  Absolwenci
R.21 3 TK
T.02 3 TŻ
T.16 4 TŻ 2018-06-19 godz. 12:00 świetlica
R.22 4 TK
Część praktyczna T.06 3 ZW 2018-06-22 3 zmiany
2018-06-23 3 zmiany
R.21 3 TK 2019-06-26 godz. 9:00 świetlica
R.22 4 TK 2019-06-26 godz. 13:00 sala gimnastyczna
R.16 4 TW
R.18 Absolwenci
T.16 T.16
R.03 3 TW/ KKZ 2018-06-29 2 zmiany
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-02
T.02 3 TŻ 2018-06-30 2 zmiany
2018-07-02
2018-07-03
2018-07-04
M.17 3 ZM 2018-06-27 3 zmiany
2018-06-28

 

Informacja o egzaminach z kwalifikacji w ZSP Nr 4 - czerwiec 2018

Komunikat dyrektora CKE z 22 listopada 2017 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części PISEMNEJ i PRAKTYCZNEJ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 182,44 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 60,81 zł za część pisemną oraz
  • 121,63 zł za część praktyczną.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 18.05.2018r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie