Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarium egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Kalendarium egzaminów z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019

 (od 10 stycznia 2019)

 

czynność/ wydarzenie termin uwagi
składanie deklaracji na egzamin w sesji czerwiec – lipiec 2019 2019-02-14 do kierownika PNZ
odbieranie świadectw potwierdzających kwalifikacje 2019-03-22 w sekretariacie od 12:00
składanie deklaracji na egzamin w sesji czerwiec – lipiec 2019 dla osób, które nie przystąpiły/ nie zdały egzaminu w sesji styczeń 2019 2019-03-28 do kierownika PNZ

EGZAMIN PRAKTYCZNY

(forma „d”)

2019-06-17

w sali gimnastycznej/ świetlicy
EGZAMIN PISEMNY

2019-06-18

w sali gimnastycznej/ świetlicy

EGZAMIN PRAKTYCZNY

(forma „w”)

od 2019-06-21

do 2019-07-04

na indywidualnych stanowiskach według harmonogramu OKE
odbieranie świadectw/ dyplomów potwierdzających kwalifikacje 2019-08-30 w sekretariacie od 12:00

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie SESJA STYCZEŃ 2019

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 182,44 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 60,81 zł za część pisemną oraz
  • 121,63 zł za część praktyczną.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 11.12.2018r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.