>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju

świadectwa i dyplomy

po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

przeprowadzonym w sesji styczeń – luty 2020

zostaną przekazane do szkół w dniach 30 – 31 marca 2020 r.

Deklaracje do egzaminu zawodowego - Lato 2020


Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

w sesji Lato 2020 (czerwiec-lipiec) można składać

do dnia 6 lutego 2020r.

u Kierownika Kształcenia Praktycznego


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie zawodowym w sesji Lato 2020r.

Na stronie OKE w Warszawie opublikowano komunikaty dyrektora CKE

z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w części pisemnej oraz w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2020r.

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie SESJA Lato 2020

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 209,94 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 69,98 zł (1/3 opłaty) za część pisemną oraz
  • 139,96 zł (2/3 opłaty) za część praktyczną.
  • Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej na konto bankowe Komisji:

 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3 00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Termin wnoszenia opłat mija 09.12.2019r.

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH SESJA Lato 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI

W ZSP NR 4 W SIEDLCACH

 

(TECHNIKUM, SZKOŁA BRANŻOWA)

 


CZĘŚĆ PISEMNA


Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.03 (3TW) 2020-06-23 10.00 1 18
RL.21 (3TK) 2020-06-23 10.00 1 15
TG.05 (3TŻ) 2020-06-23 10.00 1 15
TG.07 (3ZB) 2020-06-23 10.00 1 8
MG.17 (3ZB) 2020-06-23 10.00 1 20
R.03 (Absolwenci/KKZ) 2020-06-23 10.00 1 4
T.05 (Absolwenci) 2020-06-23 10.00 1 1
M.17 (Absolwenci) 2020-06-23 10.00 1 1
R.16 (4TW) 2020-06-23 12.00 1  2
T.16 (4TŻ) 2020-06-23 12.00 1  7

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA


Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.21 (3TK) 2020-06-22 9.00 36 15
R.21 (4TK) 2020-06-22 9.00 36 10
R.22 (4TK) 2020-06-22 13.00 39  2
T.16 (4TŻ) 2020-06-22 13.00 36  9
R.16 (4TW/Absolwenci) 2020-06-22 13.00 36 11
R.03 (KKZ) 2020-06-26 15.00 z4 4
RL.03 (3TW) 2020-06-29 15.00 z4 6
RL.03 (3TW) 2020-06-30 9.00 z4 6
RL.03 (3TW) 2020-06-30 15.00 z4 6
MG.17 (3ZB) 2020-06-29 8.00 z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-29 12.00 z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-29 16.00 z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-30 8.00 z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-30 12.00 z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-06-30 16.00 z4 3
MG.17 (3ZB) 2020-07-01 8.00 z4 3
TG.05 (3TŻ) 2020-07-06 8.00 wgd

3

TG.05 (3TŻ)  2020-07-06 12.00 wgd 3
TG.05 (3TŻ)  2020-07-06 16.00 wgd 3
TG.05 (3TŻ)  2020-07-07 8.00 wgd 3
TG.05 (3TŻ) 2020-07-07 12.00 wgd 3
TG.07 (3ZB)  2020-06-29 8.00 wgd 3
TG.07 (3ZB)  2020-06-29 12.00 wgd 3
TG.07 (3ZB)  2020-06-29 16.00 wgd 2

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.