Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Plan XI zjazdu _II_edycja_KKZ_ R.3

Plan XI zjazdu _II_edycja_KKZ_ R.3

14-09-2017 15.00 – 15.45 Produkcja roślinna
15.50 – 16.35 Produkcja roślinna
16.40 – 17.25 Mechanizacja w rolnictwie
17.30 – 18.15 Mechanizacja w rolnictwie
18.20 – 19.05 Przepisy ruchu drogowego
19.10 – 19.55 Przepisy ruchu drogowego
15-09-2017 15.00 – 15.45 Produkcja roślinna
15.50 – 16.35 Produkcja roślinna
16.40 – 17.25 Produkcja roślinna
17.30 – 18.15 Produkcja roślinna
18.20 – 19.05 Mechanizacja w rolnictwie
19.10 – 19.55 Mechanizacja w rolnictwie
16-09-2017  8.00 – 8.45 Bhp w rolnictwie
8.50 – 9.35 Bhp w rolnictwie
9.40 – 10.25 Produkcja roślinna
10.30 – 11.15 Produkcja roślinna
11.20 – 12.05 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym
12.10 – 12.55 Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym
13.00 – 13.45 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
13.50 – 14.35 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
14.40 – 15.25 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
15.30 – 16.15 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

        

Zapraszamy 

osoby dorosłe na nieodpłatne,

prowadzone w systemie zaocznym

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu technik rolnik:

 wniosek o kurs kwalifikacyjny R3, R16 

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;

Czytaj więcej: Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Plan XXXI zjazdu KKZ_ R.3

Plan XXXI zjazdu KKZ_ R.3

 

15-09-2017  15.00 – 15.45 Mechanizacja w rolnictwie
15.50 – 16.35 Mechanizacja w rolnictwie
16.40 – 17.25 Mechanizacja w rolnictwie
17.30 – 18.15 Mechanizacja w rolnictwie
18.20 – 19.05 Produkcja roślinna
19.10 – 19.55 Produkcja roślinna
16-09-2017 8.00 – 8.45 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
8.50 – 9.35 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
9.40 – 10.25 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
10.30 – 11.15 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
11.20 – 12.05 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
12.10 – 12.55 Produkcja roślinna - zaj. prakt.
13.00 – 13.45 Produkcja roślinna - zaj. prakt.
13.50 – 14.35 Produkcja roślinna - zaj. prakt.
14.40 – 15.25 Produkcja roślinna - zaj. prakt.
15.30 – 16.15 Produkcja roślinna - zaj. prakt.

Plan X zjazdu _II_edycja_KKZ_ R.3

Plan X zjazdu _II_edycja_KKZ_ R.3

06-07-2017 15.00 – 15.45 Przepisy ruchu drogowego
15.50 – 16.35 Przepisy ruchu drogowego
16.40 – 17.25 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
17.30 – 18.15 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
18.20 – 19.05 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
19.10 – 19.55 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
07-07-2017 15.00 – 15.45 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
15.50 – 16.35 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
16.40 – 17.25 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
17.30 – 18.15 Produkcja zwierzęca
18.20 – 19.05 Produkcja zwierzęca
19.10 – 19.55 Produkcja zwierzęca
08-07-2017 8.00 – 8.45 Mechanizacja w rolnictwie
8.50 – 9.35 Mechanizacja w rolnictwie
9.40 – 10.25 Produkcja zwierzęca
10.30 – 11.15 Produkcja zwierzęca
11.20 – 12.05 Produkcja zwierzęca
12.10 – 12.55 Produkcja zwierzęca
13.00 – 13.45 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
13.50 – 14.35 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
14.40 – 15.25 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
15.30 – 16.15 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

Plan XXX zjazdu KKZ_ R.3

Plan XXX zjazdu KKZ_ R.3

07-07-2017 15.00 – 15.45 Mechanizacja w rolnictwie
15.50 – 16.35 Produkcja roślinna (Rozbicka)
16.40 – 17.25 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
17.30 – 18.15 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
18.20 – 19.05 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
19.10 – 19.55 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Rozbicka)
08-07-2017 8.00 – 8.45 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
8.50 – 9.35 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
9.40 – 10.25 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
10.30 – 11.15 Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.
11.20 – 12.05 Mechanizacja w rolnictwie
12.10 – 12.55 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Pawlonka)
13.00 – 13.45 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Pawlonka)
13.50 – 14.35 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Pawlonka)
14.40 – 15.25 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Pawlonka)
15.30 – 16.15 Produkcja roślinna - zaj. prakt. (Pawlonka)

Plan VI zjazdu

Plan VI zjazdu

01-06-2017

15.00 – 15.45

Produkcja zwierzęca

15.50 – 16.35

Produkcja zwierzęca

16.40 – 17.25

Język angielski

17.30 – 18.15

Język angielski

18.20 – 19.05

Mechanizacja w rolnictwie

19.10 – 19.55

Mechanizacja w rolnictwie

02-06-2017

15.00 – 15.45

Bhp w rolnictwie

15.50 – 16.35

Bhp w rolnictwie

16.40 – 17.25

Produkcja zwierzęca

17.30 – 18.15

Produkcja zwierzęca

18.20 – 19.05

Produkcja zwierzęca

19.10 – 19.55

Produkcja zwierzęca

03-06-2017

8.00 – 8.45

Produkcja zwierzęca - zaj. prakt.

8.50 – 9.35

Produkcja zwierzęca - zaj. prakt.

9.40 – 10.25

Produkcja zwierzęca - zaj. prakt.

10.30 – 11.15

Produkcja zwierzęca

11.20 – 12.05

Produkcja zwierzęca

12.10 – 12.55

Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

13.00 – 13.45

Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

13.50 – 14.35

Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

14.40 – 15.25

Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

15.30 – 16.15

Mechanizacja w rolnictwie- zaj. prakt.

Harmonogram zjazdów_ II edycja__KKZ_R.3

Harmonogram zjazdów_ II edycja__KKZ_R.3  

NR_TYG_ZJAZDU

DATA /GODZ. 15.00-19.55

DATA /GODZ.

15.00-19.55

DATA/ GODZ. 8.00-16.15
                                   I.      06.04.2017 07.04.2017 08.04.2017
                                II.      20.04.2017 21.04.2017 22.04.2017
                             III.      04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017
                             IV.      18.05.2017 19.05.2017 20.05.2017
                                V.      25.05.2017 26.05.2017 27.05.2017
                             VI.      01.06.2017 02.06.2017 03.06.2017
                          VII.      ------------------ 16.06.2017 17.06.2017
                       VIII.      22.06.2017 23.06.2017 24.06.2017
                             IX.      29.06.2017 30.06.2017 01.07.2017
                                X.      06.07.2017 07.07.2017 08.07.2017
                             XI.      14.09.2017 15.09.2017 16.09.2017
                          XII.      28.09.2017 29.09.2017 30.09.2017
                       XIII.      05.10.2017 06.10.2017 07.10.2017
                       XIV.      19.10.2017 20.10.2017 21.10.2017
                          XV.      -------------- 03.11.2017 04.11.2017
                       XVI.      16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017
                    XVII.      30.11.2017 01.12.2017 02.12.2017
                 XVIII.      14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017
                       XIX.      11.01.2018 12.01.2018 13.01.2018
                          XX.      25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018
                       XXI.      08.02.2018 09.02.2018 10.02.2018
                    XXII.      22.02.2018 23.02.2018 24.02.2018
                 XXIII.      08.03.2018 09.03.2018 10.03.2018
                 XXIV.      22.03.2018 23.03.2018 24.03.2018
                    XXV.      12.04.2018 13.04.2018 14.04.2018
                 XXVI.      26.04.2018 27.04.2018 28.04.2018
              XXVII.      ----------- 11.05.2018 12.05.2018

Egzaminy na kursie

Uwaga zgodnie z REGULAMINEM ORGANIZACJI I ZALICZANIA

 KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

prowadzonego przez Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

 

§ 9

1.       Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu zaliczeniowego w ustalonym terminie i dostarczył do 7 dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o zdarzeniu losowym zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

2.       Słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu zaliczeniowego w ustalonym terminie, nie uzyskuje zaliczenia kursu.

§ 10

1.       Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku nie zdania egzaminu zaliczeniowego.

2.       Egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,
nie później niż 2 tygodnie po terminie egzaminu zaliczeniowego.

3.       Wynik, jaki słuchacz uzyskał z egzaminu poprawkowego jest ostatecznym.

4.       Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie i dostarczył do 7 dni zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie
o zdarzeniu losowym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 1 miesiąc od terminu egzaminu zaliczeniowego.

 

Literatura do produkcji zwierzęcej

 

Literatura do produkcji zwierzęcej (publikacje drukowane i elektroniczne)

 • Marciniak - Kulka E: Produkcja zwierzęca cz. 1, Rea, Warszawa 2009 i późniejsze
 • Produkcja zwierzęca cz. 2, Rea, Warszawa 2010
 • Produkcja zwierzęca cz. 3, Rea, Warszawa 2010
 • Rolnictwo cz. I Produkcja zwierzęca pod red. A. Rekiel, Hortpress, Warszawa 2015
 • Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, Hortpress, Warszawa 2015
 • Rolnictwo cz III. Produkcja zwierzęca pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, Hortpress, Warszawa 2016
 • Produkcja zwierzęca cz. I. Wiadomości podstawowe : pod red. Anny Rekiel, Hortpress, Warszawa 2006
 • Produkcja zwierzęca cz. II. Bydło i trzoda chlewna: pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, Hortpress, Warszawa 2006
 • Produkcja zwierzęca cz. III pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki, Hortpress, Warszawa 2006
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich: pod red. A. Grodzkiego. Wyd. SGGW 2005
 • Hodowla zwierząt tom 1 i 2 PWRi L. Warszawa 1996
 • Chów i hodowla trzody chlewnej: red. A. Rekiel, SGGW, Warszawa 2005
 • Hodowla i chów owiec: red. Roman Niżnikowski, SGGW, Warszawa 2008
 • Podstawy żywienia zwierząt. red. M. Dymnicka, J. Sokół. Wyd. SGGW, Warszawa 2001
 • Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń, pod red. Eugeniusza R. Greli i Jacka Skomiała, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt , Jabłonna 2015
 • IZ PIB – INRA Normy żywienia przeżuwaczy, praca zb. pod redakcją prof. dr hab. Juliusza Strzetelskiego, Kraków 2009
 • Systemy utrzymania bydła – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania drobiu – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania koni – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania owiec – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania świń – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt
 • Obwieszczenie MRiRW z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych
 • wdrażających te przepisy.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie produkcji oraz umieszczania na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich

Ø  www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Ø  www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2016-r/Normy-i-wymogi-wzajemnej-zgodnosci-cross-compliance

Ø  Siekierska A., Pielęgnacja i przygotowanie bydła do wystawy. poradnik fittera bydła mlecznego. www.pfhb.pl/publikacje/poradnik_fittera.pdf.

Ø  www.pfhb.pl/uploads/ckeditor/attachments/295/poradnik_oprowadzania.pdf

Ø  http://www.polsus.pl/wydawnictwa/ulotki

Ø  www.polsus.pl/wydawnictwa/top-genetics

Ø  http://pzhk.pl/formalnosci/paszport-koniowatego/

Ø  www.arimr.gov.pl/

Ø  www.minrol.gov.pl

Ø  www.farmer.pl

Ø  www.polsus.pl/

Ø  www.pfhb.pl

Ø  bydlo.com.pl/

Ø  pzhk.pl/

 

 

 

 

Harmonogram zjazdów_KKZ_R.3

 

 

Harmonogram zjazdów_KKZ_R.3  (2016/2017)

 

 

NR ZJAZDU

DATA

 

                            I.     

23-24.09.2016

                         II.     

30.09-01.10.2016

                      III.     

21-22.10.2016

                      IV.     

28-29.10.2016

                         V.     

04-05.11.2016

                      VI.     

18-19.11.2016

                   VII.     

25-26.11.2016

                VIII.     

02-03.12.2016

                      IX.     

09-10.12.2016

                         X.     

16-17.12.2016

                      XI.     

13-14.01.2017

                   XII.     

20-21.01.2017

                XIII.     

27-28.01.2017

                XIV.     

03-04.02.2017

                   XV.     

10-11.02.2017

                XVI.     

24-25.02.2017

             XVII.     

03-04.03.2017

          XVIII.     

10-11.03.2017

                XIX.     

24-25.03.2017

                   XX.     

31.03-01.04.2017

                XXI.     

07-08.04.2017

             XXII.     

21-22.04.2017

          XXIII.     

28-29.04.2017

          XXIV.     

05-06.05.2017

             XXV.     

19-20.05.2017

          XXVI.     

26-27.05.2017

       XXVII.     

02-03.06.2017

    XXVIII.     

16-17.06.2017

          XXIX.     

23-24.06.2017

             XXX.     

30.06-01.07.2017

          XXXI.     

15-16.09.2017

       XXXII.     

29-30.09.2017

    XXXIII.     

06-07.10.2017

    XXXIV.     

20-21.10.2017

       XXXV.     

03-04.11.2017

    XXXVI.     

                      17-18.11.2017 (ostatni zjazd)