N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Harmonogram zjazdów III_edycja_KKZ_R.3

Harmonogram zjazdów III_edycja_KKZ_R.3

I 2017-11-03 piątek XXII 2018-10-12 piątek
2017-11-04 sobota 2018-10-13 sobota
II 2017-11-17 piątek XXIII 2018-10-26 piątek
2017-11-18 sobota 2018-10-27 sobota
III 2017-11-24 piątek XXIV 2018-11-09 piątek
2017-11-25 sobota 2018-11-10 sobota
IV 2017-12-01 piątek XXV 2018-11-16 piątek
2017-12-02 sobota 2018-11-17 sobota
V 2017-12-15 piątek XXVI 2018-11-30 piątek
2017-12-16 sobota 2018-12-01 sobota
VI 2018-01-12 piątek XXVII 2018-12-14 piątek
2018-01-13 sobota 2018-12-15 sobota
VII 2018-01-26 piątek XXVIII 2019-01-04 piątek
2018-01-27 sobota 2019-01-05 sobota
VIII 2018-02-02 piątek XXIX 2019-01-18 piątek
2018-02-03 sobota 2019-01-19 sobota
IX 2018-02-16 piątek XXX 2019-02-01 piątek
2018-02-17 sobota 2019-02-02 sobota
X 2018-03-02 piątek XXXI 2019-02-15 piątek
2018-03-03 sobota 2019-02-16 sobota
XI 2018-03-16 piątek XXXII 2019-03-01 piątek
2018-03-17 sobota 2019-03-02 sobota
XII 2018-04-06 piątek XXXIII 2019-03-15 piątek
2018-04-07 sobota 2019-03-16 sobota
XIII 2018-04-20 piątek XXXIV 2019-03-29 piątek
2018-04-21 sobota 2019-03-30 sobota
XIV 2018-05-11 piątek XXXV 2019-04-12 piątek
2018-05-12 sobota 2019-04-13 sobota
XV 2018-05-25 piątek XXXVI 2019-04-26 piątek
2018-05-26 sobota 2019-04-27 sobota ostatni
XVI 2018-06-08 piątek
2018-06-09 sobota
XVII 2018-06-22 piątek
2018-06-23 sobota
XVIII 2018-06-29 piątek
2018-06-30 sobota
XIX 2018-07-06 piątek
2018-07-07 sobota
XX 2018-09-14 piątek
2018-09-15 sobota
XXI 2018-09-28 piątek
2018-09-29 sobota

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy 

osoby dorosłe na nieodpłatne,

prowadzone w systemie zaocznym

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu technik rolnik:

WNIOSEK O KURS KWALIFIKACYJNY R3, R16

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;

Czytaj więcej: Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Harmonogram zjazdów_ II edycja__KKZ_R.3

Harmonogram zjazdów_ II edycja__KKZ_R.3  

NR_TYG_ZJAZDU

DATA /GODZ. 15.00-19.55

DATA /GODZ.

15.00-19.55

DATA/ GODZ. 8.00-16.15
                                   I.      06.04.2017 07.04.2017 08.04.2017
                                II.      20.04.2017 21.04.2017 22.04.2017
                             III.      04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017
                             IV.      18.05.2017 19.05.2017 20.05.2017
                                V.      25.05.2017 26.05.2017 27.05.2017
                             VI.      01.06.2017 02.06.2017 03.06.2017
                          VII.      ------------------ 16.06.2017 17.06.2017
                       VIII.      22.06.2017 23.06.2017 24.06.2017
                             IX.      29.06.2017 30.06.2017 01.07.2017
                                X.      06.07.2017 07.07.2017 08.07.2017
                             XI.      14.09.2017 15.09.2017 16.09.2017
                          XII.      28.09.2017 29.09.2017 30.09.2017
                       XIII.      05.10.2017 06.10.2017 07.10.2017
                       XIV.      19.10.2017 20.10.2017 21.10.2017
                          XV.      02.11.2017 03.11.2017 04.11.2017
                       XVI.      16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017
                    XVII.      30.11.2017 01.12.2017 02.12.2017
                 XVIII.      14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017
                       XIX.      11.01.2018 12.01.2018 13.01.2018
                          XX.      ------------- 26.01.2018 27.01.2018
                       XXI.      08.02.2018 09.02.2018 10.02.2018
                    XXII.      22.02.2018 23.02.2018 24.02.2018
                 XXIII.      08.03.2018 09.03.2018 10.03.2018
                 XXIV.      22.03.2018 23.03.2018 24.03.2018
                    XXV.      12.04.2018 13.04.2018 14.04.2018
                 XXVI.      26.04.2018 27.04.2018 28.04.2018
              XXVII.      ----------- 11.05.2018 12.05.2018

Literatura do produkcji zwierzęcej

 

Literatura do produkcji zwierzęcej (publikacje drukowane i elektroniczne)

 • Marciniak - Kulka E: Produkcja zwierzęca cz. 1, Rea, Warszawa 2009 i późniejsze
 • Produkcja zwierzęca cz. 2, Rea, Warszawa 2010
 • Produkcja zwierzęca cz. 3, Rea, Warszawa 2010
 • Rolnictwo cz. I Produkcja zwierzęca pod red. A. Rekiel, Hortpress, Warszawa 2015
 • Rolnictwo cz. II. Produkcja zwierzęca pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, Hortpress, Warszawa 2015
 • Rolnictwo cz III. Produkcja zwierzęca pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej, Hortpress, Warszawa 2016
 • Produkcja zwierzęca cz. I. Wiadomości podstawowe : pod red. Anny Rekiel, Hortpress, Warszawa 2006
 • Produkcja zwierzęca cz. II. Bydło i trzoda chlewna: pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej, Hortpress, Warszawa 2006
 • Produkcja zwierzęca cz. III pod red. T. Nałęcz-Tarwackiej. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki, Hortpress, Warszawa 2006
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich: pod red. A. Grodzkiego. Wyd. SGGW 2005
 • Hodowla zwierząt tom 1 i 2 PWRi L. Warszawa 1996
 • Chów i hodowla trzody chlewnej: red. A. Rekiel, SGGW, Warszawa 2005
 • Hodowla i chów owiec: red. Roman Niżnikowski, SGGW, Warszawa 2008
 • Podstawy żywienia zwierząt. red. M. Dymnicka, J. Sokół. Wyd. SGGW, Warszawa 2001
 • Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń, pod red. Eugeniusza R. Greli i Jacka Skomiała, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt , Jabłonna 2015
 • IZ PIB – INRA Normy żywienia przeżuwaczy, praca zb. pod redakcją prof. dr hab. Juliusza Strzetelskiego, Kraków 2009
 • Systemy utrzymania bydła – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania drobiu – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania koni – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania owiec – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Systemy utrzymania świń – poradnik. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Projekt Bliźniaczy PHARE Standardy Dla Gospodarstw Rolnych, Wydanie I 2004
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt
 • Obwieszczenie MRiRW z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych
 • wdrażających te przepisy.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie produkcji oraz umieszczania na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich

Ø  www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Ø  www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2016-r/Normy-i-wymogi-wzajemnej-zgodnosci-cross-compliance

Ø  Siekierska A., Pielęgnacja i przygotowanie bydła do wystawy. poradnik fittera bydła mlecznego. www.pfhb.pl/publikacje/poradnik_fittera.pdf.

Ø  www.pfhb.pl/uploads/ckeditor/attachments/295/poradnik_oprowadzania.pdf

Ø  http://www.polsus.pl/wydawnictwa/ulotki

Ø  www.polsus.pl/wydawnictwa/top-genetics

Ø  http://pzhk.pl/formalnosci/paszport-koniowatego/

Ø  www.arimr.gov.pl/

Ø  www.minrol.gov.pl

Ø  www.farmer.pl

Ø  www.polsus.pl/

Ø  www.pfhb.pl

Ø  bydlo.com.pl/

Ø  pzhk.pl/