>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja I edycja KKZ_RL.03

Informacja I edycja KKZ_RL.03

Słuchacze , którzy nie przystąpili lub nie zaliczyli odbytych egzaminów zaliczających z zakończonych przedmiotów (BHP w rolnictwie, Ekonomika i zarządzanie gosp. rolniczym, Język obcy zawodowy – jęz. angielski, Przepisy ruchu drogowego kat.T ) zostali skreśleni z listy kursu. REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO prowadzonego przez Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA KURSU § 4 pkt 3.

Słuchacz zostaje z skreślony z listy uczestników w przypadku:

  1. niepodjęcia kursu
  2. nieuzupełnienia wymaganych dokumentów;
  3. nieprzystąpienia do wyznaczonych egzaminów
  4. stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia dla siebie i innych na terenie Szkoły
  5. stosowanie przemocy na terenie Szkoły
  6. używanie i rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły

opiekun kursu

Absolwenci KKZ R.03

Przypominam absolwentom KKZ.R.03, że świadectwa zdania egzaminów z kwalifikcji są do odbioru w sekretariacie szkoły.

opiekun kursu

Informacja dla słuchaczy_I_edycji_KKZ_RL.3

Słuchacze I_edycji_KKZ_RL.3

Proszę Państwa, na podane adresy e-mail skontaktują się z Państwem prowadzący zajęcia i określą formy nauczania zdalnego. Plany zajęć ukazywać się będą, jak dotychczas na stronie szkoły.

opiekun kursu

SŁUCHACZE KKZ _RL.3

SŁUCHACZE KKZ _RL.3

X Zjazd w dniach 13 -14 .03 .2020 r. zostaje odwołany w związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

opiekun kursu

UWAGA._I_edycja_KKZ.RL.3

Ogłoszenie_I_edycja_KKZ.RL.3

W dniu 14.03.2020 r.(sobota) od godz. 940 odbędzie się egzamin z BHP w rolnictwie. Obecność obowiązkowa.

opiekun kursu

Ogłoszenie_I_edycja_KKZ.RL.3

Ogłoszenie_I_edycja_KKZ.RL.3

W dniu 07.03.2020 r.(sobota) od godz. 800 odbędzie się egzamin z Język obcy zawodowy angielski. Obecność obowiązkowa.

opiekun kursu

Przypomnienie_Absolweńci KKZ.R.3

Przypomnienie_Absolweńci KKZ.R.3

W dniu 10.01.2020 r.(piątek) o godz. 1000 (budynek główny szkoły – s.1) odbędzie się egzamin pisemny z kwalifikacji. Proszę pamiętać o dowodzie osob., długopisie z czarnym wkładem i kalkulatorze.

Ponadto w dniu 10.01.2020 r. o godz.1530 (budynek warsztaty) odbędzie się spotkanie absolwentów.

                                           opiekun kursu

Ogłoszenie. Absolweńci KKZ.R.3

Ogłoszenie. Absolweńci KKZ.R.3

Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu są do odebrania w sekretariacie szkoły.

opiekun kursu

_Przypomnienie V_edycja_KKZ_R.3_

Przypomnienie V_edycja_KKZ_R.3

W dniu 07.12.2019 r.(sobota) od godz. 800 odbędzie się egzamin z Mechanizacja w rolnictwie natomiast od godz. 850 odbędzie się egzamin praktyczny z produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i mechanizacja w rolnictwie.

Obecność obowiązkowa.

Ponadto przypominam słuchaczom, którzy mają zaległe egzaminy. Dzień 07.12.2019 r. jest ostatecznym terminem przystąpienia do egzaminów.

opiekun kursu

_Przypomnienie_VI_edycja_KKZ.R.3_

Przypomnienie_VI_edycja_KKZ.R.3

W dniu 07.12.2019 r.(sobota) od godz. 850 odbędzie się egzamin praktyczny z produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i mechanizacja w rolnictwie.

Obecność obowiązkowa.

Ponadto przypominam słuchaczom, którzy mają zaległe egzaminy. Dzień 07.12.2019 r. jest ostatecznym terminem przystąpienia do egzaminów.

opiekun kursu

_Przypomnienie V_edycja_KKZ_R.3

Przypomnienie V_edycja_KKZ_R.3

W dniu 30.11.2019 r.(sobota) od godz. 850 odbędzie się egzamin z Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolniczym a od godz. 1300 z Produkcja roślinna.

Obecność obowiązkowa.

                                           opiekun kursu

Przypomnienie VI_edycja_KKZ.R.3

Przypomnienie_VI_edycja_KKZ.R.3

W dniu 30.11.2019 r.(sobota) od godz. 1120 odbędzie się egzamin z Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolniczym a od godz. 1300 z Mechanizacja w rolnictwie.

Obecność obowiązkowa.

                                          opiekun kursu

Przypomnienie IV_edycja_KKZ.R.3

_Przypomnienie_IV_edycja_KKZ.R.3

W dniu 23.11.2019 r.(sobota) od godz. 850 odbędzie się egzamin praktyczny.

Obecność obowiązkowa.

                                           opiekun kursu

_Przypomnienie_VI_edycja_KKZ.R.3

Przypomnienie_VI_edycja_KKZ.R.3

W dniu 16.11.2019 r.(sobota) od godz. 1300 odbędzie się egzamin z Przepisy ruchu drogowego kat.T

Obecność obowiązkowa.

                                           opiekun kursu

_Przypomnienie_V_edycja_KKZ.R.3

Przypomnienie_V_edycja_KKZ.R.3

W dniu 09.11.2019 r.(sobota) od godz. 850 odbędzie się egzamin z Przepisy ruchu drogowego kat.T

Obecność obowiązkowa.

opiekun kursu

_Przypomnienie_IV_edycja_KKZ.R.3

Przypomnienie_IV_edycja_KKZ.R.3

W dniu 09.11.2019 r.(sobota) od godz. 1030odbędzie się egzamin z Produkcja zwierzęca a od godz. 1300 z Produkcja roślinna.

Obecność obowiązkowa.

opiekun kursu

Egzamin_V_edycja_KKZ.R.3

Przypomnienie_V_edycja_KKZ.R.3

W dniu 26.10.2019 r.(sobota) od godz. 1210 odbędzie się egzamin z Język obcy zawodowy angielski.

Obecność obowiązkowa.

                                           opiekun kursu