N  A  S  I    P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

logo new male5(1) osm sieldce1

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Termin

uwagi

2 TK, 2 TŻ,  2 TW, 

 3 TK, 3 TW, 3TŻ

07.05 - 18.05.2018

wiosenna, 10 dni

3 TW, 2 TW

25.06 - 06.07.2018

wakacyjna, 10 dni

 

Terminy praktyk mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych (dostępność ofert pracodawców, staże zagraniczne, itp.)

Klasy 2 TW i 3 TW praktyki odbywają w gospodarstwach rolnych

Klasy 2 TŻ i 3 TŻ praktyki odbywają w zakładach przetwórstwa spożywczego lub innych firmach z którymi szkoła podpisuje umowy

Klasy 2 TK i 3 TK praktyki odbywają w szkole/firmach z którymi szkoła podpisuje umowy

 

Wzór umowy firma

Nazwy i symbole zawodów, ilość godzin praktyk  tutaj  

 

 

 

Praktyki zawodowe w naszej szkole

Integralną częścią szkolenia praktycznego w naszej szkole są praktyki zawodowe, jakie uczniowie odbywają w klasach technicznych.

Zawód

symbol zawodu

Klasa Praktyka wiosenna (h) Praktyka wakacyjna (h)

Technik architektury krajobrazu

314202

2 80 -
3 80 -

Technik rolnik

314207

2 80 80
3 80 80

Technik technologii żywności

314403

2 80 -
3 80 -

 Praktyki  odbywają się w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych oraz firmach, które podpisały umowy na przyjęcie praktykantów ze szkołą. Uczniowie prowadzą dziennik praktyki oraz otrzymują końcową ocenę, która jest liczona do średniej ocen w danym roku. W przypadku praktyki wakacyjnej  zakończenie roku szkolnego jest we wrześniu następnego roku szkolnego- po klasyfikacji uczniów.